Ara llegint
Convocats els ajuts per a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca

Convocats els ajuts per a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca

Convocats els ajuts per a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca

El departament d’Economia i Serveis Generals ha aprovat la convocatòria d’ajuts per a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca per donar suport a les despeses dutes a terme des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2023 amb una dotació pressupostària de 30.000 euros.

L’objecte d’aquests ajuts és participar en els costos originats per les entitats relacionades amb l’activitat agrària de Menorca, tal com associacions, entitats agràries, cooperatives agràries de 1r i 2n grau i les associacions i organitzacions professionals agràries, legalment constituïdes amb un funcionament intern real i democràtic.

La convocatòria preveu tres línies d’ajudes, on cada entitat podrà sol·licitar un màxim de dues accions. Per un lloc, cursos de formació dirigits al sector agrari i ramader que contribueixen a la seva capacitació. Per altra banda, l’organització de jornades tècniques de temàtica relacionada amb el sector agrari. I finalment, assessorament, com sessions pràctiques d’orientació i activitats de demostració.

Els criteris objectius que es tindran en compte per a la concessió de l’ajut són el nombre de criteris ambientals implementats a l’acció com la protecció del medi, les bones pràctiques agràries, la lluita contra l’erosió, la recuperació o increment de la fertilitat natural del sòl, races i/o varietats locals, etc. Per altra banda, el nombre de criteris de diversificació de la producció implementats a l’acció com l’increment de la diversitat de la producció, agricultura regenerativa, producte local 100%, increment de la sobirania i la independència productiva, econòmica i/o gestora, noves tecnologies i tecnificació, etc. 

Per a la línia 1, de cursos de formació, es destina un pressupost de 8.000 euros. La subvenció màxima individual destinada a aquestes accions de formació és de 2.000 euros. Per a la línia 2, de jornades tècniques, es destina un pressupost màxim de 10.000 euros. La subvenció màxima individual destinada a aquestes accions de jornades tècniques és de 4.000 euros per acció. Finalment, per a línia 3, d’assessorament, es destina un màxim de 12.000 euros. La subvenció màxima individual és de 6.000 euros per acció. 

En qualsevol cas, l’import màxim subvencionable de cada acció formativa, jornada tècnica o assessorament és de 18 euros per hora i per alumne, ja sigui hora de docència de l’acció formativa, jornada tècnica o assessorament. I l’import màxim que es pot destinar a cada beneficiari és de 12.000 euros.

“El departament d’Economia i Serveis Generals, vol apostar, un any més, per donar suport a la capacitació del sector agrari, atès que es considera que la formació és fonamental per tenir un sector professional i robust. Les associacions que treballen amb el sector i les entitats agràries tenen una experiència i una relació de proximitat i de confiança amb l’agricultor que fan que sigui una eina eficient a l’hora de transmetre i impulsar el sector”, exposa la consellera d’Economia i Serveis Generals, Maria Antònia Taltavull.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt