Ara llegint
El Consell de Menorca aportarà 195.000 euros en tres anys per a la restauració i conservació del patrimoni històric

El Consell de Menorca aportarà 195.000 euros en tres anys per a la restauració i conservació del patrimoni històric

El Consell de Menorca aportarà 195.000 euros en tres anys per a la restauració i conservació del patrimoni històric

El departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca ha establert un conveni de col·laboració amb el Bisbat de Menorca de cara a la protecció, restauració i conservació del patrimoni històric de l’Església catòlica.

L’acord ha estat signat pel conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports de Menorca, Joan Pons, i pel bisbe de Menorca, Gerard Villalonga. Entre els compromisos establerts en aquest document s’estipula que el Consell Insular de Menorca realitzarà una aportació monetària de 195.000 euros al Bisbat de Menorca repartida en tres anualitats: 60.000 euros el 2023, 65.000 euros el 2024, i 70.000 euros el 2025.

“El Consell Insular de Menorca aportarà gairebé 200.000 euros en tres anys per la restauració del patrimoni històric del Bisbat de Menorca. És un patrimoni d’un gran valor històric per a la societat menorquina i pel turisme cultural de la nostra illa”, explica el conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports de Menorca.

El Bisbat de Menorca té, entre els seus objectius, la realització d’un programa de rehabilitació dels seus edificis més emblemàtics per potenciar-ne l’ús religiós, social i cultural i conservar el seu ric patrimoni històric. En aquest sentit, la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB), en l’art. 4, estableix un marc de col·laboració i coordinació entre l’Església catòlica i els consells insulars per tal de vetllar per la protecció, conservació i difusió del patrimoni històric que pertany a l’entitat.

El patrimoni de l’església de Menorca constitueix una part significativa del patrimoni històric de l’illa i integra diversos béns d’interès cultural, com la Catedral i el Socors a Ciutadella i les esglésies de Sant Francesc i Santa Maria de Maó.

El document estableix que el Bisbat de Menorca, en acabar l’any, presentarà al Consell Insular de Menorca un resum de les actuacions fetes, que inclourà el corresponent balanç econòmic i la memòria de les intervencions de restauració sobre el bé objecte d’actuació, signada pels tècnics competents en la matèria. La vigència del conveni acaba el 31 de desembre de 2025, i es pot prorrogar.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt