Ara llegint
Oberta la convocatòria d’ajuts per a estudis i investigacions a la Reserva de Biosfera de Menorca

Oberta la convocatòria d’ajuts per a estudis i investigacions a la Reserva de Biosfera de Menorca

Oberta la convocatòria d'ajuts per a estudis i investigacions a la Reserva de Biosfera de Menorca

L’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca ha obert la convocatòria anual per a la realització d’estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca. Aquests ajuts es concedeixen a projectes de recerca que contribueixin a millorar el coneixement científic de la Reserva de Biosfera de Menorca. L’objectiu principal de les beques és servir de suport en els treballs de conservació, recuperació i gestió del medi
natural.

“Des de 2019 aquests ajuts proporcionen un recolzament econòmic a investigadors i investigadores interessats a estudiar la nostra reserva de biosfera en àmbits molt diversos. Fins a la data l’Agència Menorca Reserva de Biosfera ha concedit un total de 100.000 euros en ajuts que han impulsat més d’una desena d’estudis sobre fauna i flora endèmica, prevenció de residus, conservació de la biodiversitat o fins i tot investigacions que empren la intel·ligència artificial per a l’estudi d’espècies”, ha exposat el conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació, Simón Gornés.

Termini i quantia dels ajuts
La convocatòria d’ajuts es va publicar el dia 9 de desembre de 2023 al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així, les persones, agrupacions o entitats interessades a presentar projectes d’investigació a Menorca podran sol·licitar l’ajuda en un termini de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al BOIB. Per tant, la data límit per presentar sol·licituds serà el pròxim dia 8 de gener de 2024.

La convocatòria preveu una partida total de 25.000 euros a repartir entre els projectes acceptats. L’import màxim de l’ajuda a cada projecte no pot ser superior a 5.000 euros, de manera que es podran concedir un mínim de cinc projectes d’investigació.

Línies d’investigació prioritàries
Els projectes que es presentin han d’estar relacionats amb la temàtica ambiental, tot i que en la convocatòria s’estableixen una sèrie de línies prioritàries d’estudi d’acord amb les necessitats específiques previstes al Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca. Els projectes que s’ajustin a aquestes línies d’investigació tindran una valoració addicional. Els camps prioritaris per a la convocatòria d’aquest any 2023 són els següents:

• Economia circular, ecologia urbana i vectors ambientals.
• Millorar el coneixement de les masses d’aigua superficials i subterrànies.
• Estudis i treballs que contribueixin a millorar el coneixement de la biodiversitat (terrestre i marina) present a la reserva de biosfera de Menorca, així com la seva relació amb el món rural i el medi marí.

Un cop complert el termini de presentació dels projectes, una comissió avaluadora resoldrà la concessió dels ajuts, i els beneficiaris disposaran d’un termini màxim d’un any per realitzar el projecte.

La presentació de les sol·licituds podrà fer-se de forma telemàtica o presencial, segons el que estableix la llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Nova secció web sobre les ajudes d’estudis i investigacions a la Reserva de Biosfera
S’ha incorporat una nova secció a la web de la Reserva de Biosfera de Menorca (menorcabiosfera.org) anomenada “Ajudes d’estudis i investigacions ambientals” on es mostren els informes finals de la convocatòria anual d’ajuts a la investigació mediambiental que convoca anualment l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Aquesta nova secció web mostra un resum de cadascun dels projectes concedits, així com l’accés al projecte complet. La ruta d’entrada a l’apartat es fa accedint a Projectes > Recerca i recursos > Ajudes d’estudis i investigacions o mitjançant aquest enllaç: http://menorcabiosfera.org/Contingut.aspx?idpub=7931

La sol·licitud es pot tramitar a través d’aquest enllaç: http://www.menorcabiosfera.org/Contingut.aspx?IdPub=9593

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt