Ara llegint
El nou centre d’Educació Infantil per a Santanyí ha d’estar enllestit dins 2024

El nou centre d’Educació Infantil per a Santanyí ha d’estar enllestit dins 2024

El nou centre d'Educació Infantil per a Santanyí ha d'estar enllestit dins 2024

La Conselleria d’Educació i Formació Professional acaba de publicar a la Plataforma de contractació del sector públic del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública la licitació del projecte d’ampliació del CEIP Blai Bonet de Santanyí. Aquesta obra surt a licitació per un import de 2.814.290 euros i un termini d’execució de 14 mesos.

L’ampliació al CEIP Blai Bonet, a Santanyí convertirà al centre en un CEIP de doble línia, el dotarà d’espai i beneficiarà als més de 260 alumnes del centre.

El projecte permetrà una important ampliació de l’actual centre d’educació infantil i primària i el convertirà en un CEIP de doble línia (6 + 12 unitats).

Actualment el centre és troba ubicat a un edifici històric de planta baixa i primera planta  i, al recinte escolar hi ha l’edifici d’educació infantil independent de l’anterior.

El centre pateix de fa temps la manca d’espais per augment d’alumnat, agreujat per la dificultat d’ampliació del propi edifici ja que és un bé catalogat. Fa poc temps es va fer la supressió de barreres arquitectòniques però l’actuació prevista no incloïa ampliació d’espais, essent molt necessària en aquest moment.

Al pati es troben ubicades 5 aules modulars, l’aula de música i el menjador es troben ubicades a dependències municipals cedides per l’ajuntament. Per tant es considera necessària la seva ampliació ja que d’aquesta manera es podrien eliminar les aules modulars, i a l’hora es podrien recuperar els espais d’usos comuns perduts.

L’ampliació inclou tots els espais necessaris per tal de convertir el centre en un CEIP de doble línia (6 + 12 unitats), tota l’etapa d’educació infantil, biblioteca i serveis administratius quedarà a l’edificació existent.

El projecte és durà a terme a un solar confrontat amb l’edifici actual amb els espais destinats a l’etapa d’educació primària. Les actuacions preveuen la construcció de 12 aules d’EP,  1 aula d’informàtica, 1 aula de plàstica,  1 aula de música, 4 aules de suport, 1 magatzem i banys.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt