Ara llegint
Una nova estació d’impulsió garantirà l’aigua per a la bassa de rec del Pla de Sant Jordi

Una nova estació d’impulsió garantirà l’aigua per a la bassa de rec del Pla de Sant Jordi

El Consell de Govern ha autoritzat el conseller de Medi Ambient i Territori a exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’entitat EMAYA, SA, per a l’execució del projecte de nova estació de bombament i nou col·lector d’impulsió d’aigua regenerada de sortida de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) 1 de Palma cap a la bassa de Can Guidet, per un import d’1.160.210 euros.

La bassa de reg de Can Guidet és una infraestructura clau per a la comunitat de regants del Pla de Sant Jordi. Actualment, tota l’aigua depurada surt de l’EDAR cap a la bassa impulsada per una estació de bombament situada dins la mateixa depuradora que consta de quatre bombes de 886 metres cúbics per hora cadascuna.

Aquesta estació d’impulsió és vital per al funcionament d’aquesta EDAR, que no disposa d’emissari per a l’evacuació de les aigües depurades, segons han explicat des del Govern Balear.

L’estació d’impulsió, les bombes i el col·lector actuals estan arribant a la fi de la seva vida útil. El projecte inclou dos nous col·lectors de sortida que recolliran l’aigua filtrada procedent del tractament terciari, una nova estació d’impulsió formada per quatre bombes i un nou col·lector d’impulsió.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt