Ara llegint
Estefania Castaño: “Estam donant cobertura a més de 90 colònies felines de la zona de Pollença”

Estefania Castaño: “Estam donant cobertura a més de 90 colònies felines de la zona de Pollença”

Cat Protection Pollença és una associació que duu a terme el control de les colònies felines que viuen al carrer a Pollença, Port de Pollença i Cala Sant Vicenç. Les seves voluntàries donen menjar al voltant de 1.700 moixos al dia. Des de la seva creació l’any 2017 ha capturat i castrat a més de 2.000 moixos, i ha donat en adopció un gran nombre de moixets. Segons el cens realitzat per l’associació l’any 2022, al municipi hi ha més de 90 colònies felines, tot i que calculen que actualment n’hi ha més. Estefania Castaño, membre de Cat Protection Pollença ens explica la seva tasca.

Pregunta.- Com es crea Cat Protection Pollença?

Resposta.- Es crea per la necessitat de controlar les colònies felines. Es una associació part anglesa i part mallorquina, l’impulsaren unes dones angleses residents que varen veure la situació dels moixos a la zona de Pollença, es varen interessar per la necessitat de controlar les colònies i evitar els atropellaments, perquè és una cosa que els hi va impactar molt. La presidenta és Sara Ribby, i la majoria de les persones que ens ajuden són angleses. 

P.- Quina és la situació de les colònies felines del municipi de Pollença?

R.- Ara estam donant cobertura a 93 colonies a nivell d’alimentació, de benestar, de desparasitacions…, però n’hi ha més. Cada vegada que agafam un moix per castrar-lo aprofitam per desparasitar-lo. Estam interessats en centrar-nos en les castracions perquè si controlam la demografia dels moixos podem fer que la situació millori, però no podem mirar cap a un altra banda quan veim una ventrada de moixets que estan tots sols perquè la mare ha mort atropellada, o que estan en perill d’atropellament o abandonats als contenidors o al carrer… també hem de donar cobertura a aquestes situacions, tot i que ens volem centrar en les castracions.

P.- La castració és una manera de controlar la població de moixos.

R.- Si, feim una crida molt important als propietaris dels moixos que viuen a les cases, que quan tenen 6 mesos d’edat els hi posin el xip i els castrin. A partir del setembre, amb la nova Llei de Benestar Animal, això ja serà una obligació. Crec que serà molt important perquè permetrà contenir una mica més l’explosió demogràfica. Estam quasi segurs que la situació desproporcionada que vivim deriva exclusivament de moixos no castrats de cases i ventrades no desitjades. 

P.- Com es creen aquestes colònies felines?

R.-Els moixos viuen dins el nucli urbà i a la perifèria i depenen en gran part dels humans. Encara que el moix caça, no hi ha ratolins per tants de moixos, també es posen  a prop dels contenidors de fems per aconseguir menjar, però els moixos depenen de noltros. Els naturalistes i biòlegs diuen que acaben amb la fauna, amb els ocells, i en part si que es mengen els ocells que no es poden defensar, els que cauen dels nius… però són els moixos que viuen a prop del perímetre urbà, no ens trobarem una colònia de moixos a la Serra de Tramuntana, són animals domèstics.

P.-Quina és la tasca dels vostres voluntaris?

R.-Els voluntaris s’ocupen de l’alimentació i la cura de les colònies felines. Capturen moixos per dur-los a castrar, per a desparasitar-los i tornar-los a la colònia, i fan això cada vegada que arriba un individu nou perquè aquesta colònia no creixi més.  Perquè on hi ha una colònia de moixos controlada no ve cap moix més a ocupar aquesta colònia. Si es lleva aquesta colònia de moixos del seu lloc, és molt comú que venguin altres moixos i ocupin el seu lloc, per això des ubicar moixos d’una colònia i dur-los a un altre lloc mai es una bona alternativa. El que si hem vist darrerament és que els propietaris dels lloguers vacacionals s’estan involucrant positivament en la solució d’aquesta problemàtica i ens estan cridant perquè anem a controlar les colònies que hi ha dins les seves propietats. El turista s’està queixant de que arriba i es troba moixos afamats i malalts, i això els hi causa un estres. Hem tingut casos de turistes que no han volgut pagar l’estància per aquest motiu.  

P.- També donau opció d’adoptar o acollir moixos.

R.- Actualment tenim al voltant de 45 moixos en adopció i d’aquests n’hi ha 20 en cases d’acollida.Donam en adopció la majoria dels moixets perquè no podem acollir a tots els petits que recollim i no els podem tornar a reinsertar a la colònia. I també perquè ens pareix que la idea principal d’això és no deixar que les colònies creixin i mantenir els individus que tenim controlats en cada una de les colònies. 

P.- Com ho pot fer una persona que vol adoptar un moix? Quins són els requisits?

R.- S’ha de posar en contacte amb noltros. Es fa un contracte d’adopció i se’ls lliura un bo de castració que ens garanteix que quan el moix arriba a l’edat de ser castrat, aquesta persona pot anar al nostre centre veterinari de confiança i paga 80 euros, que és el preu que ens fan a nosaltres com associació i li surt més barat que si ho hagués de pagar com a particular. Darrera de cada moixet que s’adopta sempre hi ha uns doblers invertits, com per exemple, la revisió mèdica, la desparasitació, si el moixet ve amb problemes de virus hem de comprar medicació, si es lactant hem de comprar la llet i donar-li a una persona que li pugui donar durant 3 mesos cada 3 hores, dia i nit. 

Mercadet Cat Protection Pollença
Mercadet organitzat per Cat Protection Pollença a la plaça de Pollença el passat mes de juny. Foto: CPP

P.- Col·laborau amb l’Ajuntament de Pollença ?

R.-De moment no col·laboram amb l’Ajuntament, de moment li feim la feina a l’Ajuntament a cost zero. Feim una tasca que li correspondria a l’Administració. No tenim el seu suport en aquest moment però tenim esperança perquè la nova Llei de Benestar Animal obliga als ajuntament a implementar un programa de castració. Noltros comptam amb una estructura logística després de 7 anys d’experiència, i ho podríem dur a terme.

P.-Com ho pot fer una persona que vol col·laborar amb voltros o ajudar-vos?

R.- Bàsicament el que noltros ara necessitam són cases d’acollida pels moixets petits. També necessitam cases d’acollida per a moixos malalts i gent que ens pugui donar menjar. Tenim una pàgina web on les persones poden entrar i fer un donatiu es www.CatProtectionPollensa.com.

Dia 29 de juliol farem un mercadet a Pollença, i estam gestionant amb l’Ajuntament la cessió d’un local on poder guardar tot els que ens donen, per poder fer un mercadet setmanal. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt