Ara llegint
El GOB demana a Medi Ambient l’inici d’un procediment sancionador per la festa nàutica d’es Dolç

El GOB demana a Medi Ambient l’inici d’un procediment sancionador per la festa nàutica d’es Dolç

El GOB demana a Medi Ambient l'inici d'un procediment sancionador per la festa nàutica d’es Dolç

El GOB ha fet públic un comunicat després de la notícia recollida als mitjans de la celebració d’una festa nàutica amb música a volum elevat la nit entre el 7 i 8 de maig entre el port de la Colònia de Sant Jordi i la platja d’es Dolç. Un festa en la que varen estar implicades fins a 18 embarcacions, segons denunciaren els veïnats de la zona davant el renou que hagueren de patir tota la nit.

Des del GOB recorden que en aquest cas la festa es va produir dins la ZEC-ZEPA ES0000083 Arxipèlag de Cabrera, aprovada per acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2015 pel qual es declaren zones especials de conservació (ZEC) trenta llocs d’importància comunitària (LIC) de les Illes Balears, i amb pla de gestió aprovat mitjançant el Decret 47/2015, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de l’Arxipèlag de Cabrera.

El grup ecologista considera que aquesta festa va incomplir les determinacions de la LECO, i per tant els fets són constitutius d’infracció administrativa. Per això, insten tant a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, com administració responsable de l’aplicació de la norma i de la gestió del ZEC-ZEPA a dur a terme la investigació pertinent per tal d’identificar els infractors i iniciar els corresponents procediments sancionadors.

El GOB recorda que el decret de declaració de la ZEC indica que “el Pla de Gestió Natura 2000 de l’Arxipèlag de Cabrera s’hi inclou un LIC d’àmbit maritimoterrestre en què s’ha reconegut la continuïtat ecològica de l’ecosistema marí amb l’espai natural terrestre (informes de 24 d’octubre de 2014 del director general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i de 18 de febrer de 2015 del director de l’Institut Espanyol d’Oceanografia).”

A més, afegeix, La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, estableix a la Disposició addicional sisena que: “Es declaren ús prohibit en l’àmbit dels espais de rellevància ambiental marins amb continuïtat ecològica reconeguda la difusió, la comercialització i la realització de festes i esdeveniments multitudinaris en embarcacions amb música o que alterin sensiblement els nivells sonors naturals de l’indret, pel fet de tractar-se d’una activitat incompatible amb els objectius de conservació d’aquests espais protegits i amb el descans de les persones que gaudeixen de les platges i del litoral.”

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt