Ara llegint
El Govern obri la subvenció de 2023 per a instal·lacions d’energia solar i microeòlica

El Govern obri la subvenció de 2023 per a instal·lacions d’energia solar i microeòlica

El Govern obri la subvenció de 2023 per a instal·lacions d'energia solar i microeòlica

El Govern Balear obrirà, aquest dilluns dia 16 de gener, la convocatòria pública de subvencions per una quantia de 3,5 milions d’euros per a l’any 2023, per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

Aquests ajuts, convocats per la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, inclouen la novetat que s’hi podran acollir les actuacions que s’hagin duit a terme durant el 2022, per afavorir així l’accés dels ciutadans a les subvencions.

El termini per presentar les sol·licituds arriba fins al dia 28 de juliol de 2023 o fins al possible exhauriment de la quantia econòmica.

Detalls de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria és aprovar i regular els ajuts per al foment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de fins a 5 kWp de potència de pic per a l’exercici de 2023. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 5 kWp per a persones físiques i de fins a 100 kW per a comunitats de propietaris. També és objecte d’aquesta convocatòria subvencionar els nous sistemes d’acumulació d’ió liti que s’incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques, sempre que aquestes instal·lacions siguin aïllades.

Amb la convocatòria s’intenta donar un impuls a la incorporació d’aquesta font d’energia renovable i, per tant, a la reducció del consum d’energia elèctrica procedent de la xarxa o d’equips electrògens, així com també de les emissions de CO2.

Aquests ajuts podran estar cofinançats un 60 % dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.

Beneficiaris

En poden ser beneficiàries les persones físiques amb domicili a les Illes Balears que no duguin a terme cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat al lloc on dona servei la instal·lació d’autoconsum. També aquelles que duguin a terme alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat al lloc on dona servei la instal·lació d’autoconsum. En aquest darrer cas, val a dir que se subvencionen les inversions en noves instal·lacions (incloent-hi les noves ampliacions d’instal·lacions existents) d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum connectades a xarxa o aïllades, amb potència de pic per instal·lar de fins a 5 kWp. En el cas d’instal·lar una potència superior als 5 kWp, únicament se’n subvencionen els primers 5 kWp. També són subvencionables les inversions en noves instal·lacions microeòliques connectades a xarxa o aïllades amb potència de pic per instal·lar de fins a 5 kW. En el cas d’instal·lar una potència superior als 5 kW, únicament se’n subvencionen els primers 5 kW. Els molins han d’integrar-se en el paisatge. Finalment, per a les persones físiques, seran beneficiàries les inversions en nous sistemes d’acumulació d’ió liti en instal·lacions aïllades, complementàries de les establertes en els apartats a) i b), de capacitat d’acumulació de fins a 30 kW h, que tenguin una garantia mínima de funcionament certificada pel fabricant de cinc anys. En el cas d’instal·lar una capacitat superior als 30 kW h, únicament se subvencionen els primers 30 kW h.

A més, en podran ser beneficiàries les comunitats de propietaris que duguin a terme inversions en noves instal·lacions (incloent-hi les noves ampliacions d’instal·lacions existents) d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum connectada a xarxa, amb potència de pic per instal·lar de fins a 100 kWp. En el cas d’instal·lar una potència superior als 100 kWp, únicament se subvencionen els primers 100 kWp. També s’hi inclouen les inversions en noves instal·lacions microeòliques amb potència de pic per instal·lar de fins a 10 kW. En el cas d’instal·lar una potència superior als 10 kW, únicament se subvencionen els primers 10 kW. Els molins han d’integrar-se en el paisatge.

Pel que fa als beneficiaris membres d’una comunitat de propietaris amb activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, i les persones físiques que duguin a terme una activitat econòmica en el lloc on dona servei la instal·lació d’autoconsum, la concessió dels ajuts que podran rebre no pot excedir la xifra de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt