Ara llegint
Nova campanya científica per avaluar els recursos pesquers de la mar Balear

Nova campanya científica per avaluar els recursos pesquers de la mar Balear

El vaixell de recerca pesquera i oceanogràfica Miguel Oliver, adscrit a la Secretaria General de Pesca, ha salpat aquest cap de setmana des del port de Palma per continuar amb la sèrie MEDITS d’avaluació pesquera a la Mediterrània, sota la direcció científica de l’Institut Espanyol d’Oceanografia ( IEO).

L’objectiu principal d’aquesta campanya és estimar l’abundància i l’estructura poblacional dels recursos demersals objectiu de la pesqueria d’arrossegament a les Illes Pitiüses, així com conèixer l’estructura biològica de les comunitats explotades a la plataforma i el talús superior, i l’impacte de la pesca als seus ecosistemes.

D’aquesta manera es podran obtenir dades per avaluar l’efecte dels tancaments permanents a la pesca d’arrossegament, implementats recentment en el marc del pla plurianual per a la pesca demersal a la Mediterrània occidental, a les comunitats epibentòniques i als recursos demersals.

A més, en aquesta campanya s’han seleccionat dues àrees d’estudi a la plataforma continental de la costa peninsular mediterrània, a zones de veda del delta de l’Ebre, en base a la informació de l’esforç de la flota d’arrossegament abans i després de la implementació de els tancaments permanents a aquesta pesqueria, que ens permet confirmar que hi ha hagut una eliminació real de l’esforç pesquer en aquestes àrees; així com el paper potencial que puguin tenir aquestes àrees per al cicle vital de les espècies objectiu del pla pluriennal.

Aquesta sèrie de campanyes es desenvolupen sistemàticament al llarg dels darrers anys i constitueix una sèrie històrica important com a base per valorar l’avaluació dels diferents estocs. Actualment, aquestes campanyes s’integren al Programa Nacional de Dades Bàsiques per a la gestió sostenible dels recursos dels nostres mars, basada en l’obtenció de les millors dades científiques possible.

A més, el resultat d’aquestes avaluacions es presenta al si dels grups de treball del Comitè Científic Assessor “SAC” de la Comissió de Pesca de la Mediterrània (CGPM).

La campanya es prolongarà fins dia 24 d’agost.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt