Ara llegint
Augment de la potència i les instal·lacions d’autoconsum energètic a les Illes durant el primer semestre de 2022

Augment de la potència i les instal·lacions d’autoconsum energètic a les Illes durant el primer semestre de 2022

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, i el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, han presentat aquest dilluns les noves dades sobre la transició energètica a les Illes Balears, centrant-se en el segon trimestre de l’any 2022.

Segons les dades de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, en els primers sis mesos de 2022 ja s’ha instal·lat el 100 % de tota la potència de 2021 fins arribar als 63.83 MW gràcies a les quasi 7.000 instal·lacions realitzades arreu de les Illes.

El vicepresident Juan Pedro Yllanes ha informat que «les dades mostren que anam per bon camí. El 2022 serà un any de rècord per a les Illes Balears en la generació de renovables, en la instal·lació de punts de càrrega, en la implantació dels autoconsums i en la transició energètica. En un ambient de crisi energètica veiem com la connexió entre Govern i ciutadania està funcionant: el Govern posa a disposició ajuts per tal que la ciutadania pugui abaixar la factura de la llum i la ciutadania respon. És un orgull veure com els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears aporten el seu gra d’arena per a la descarbonització de les Illes i poder ser sobirans energèticament d’una forma, a més, compatible amb el medi ambient», ha dit.

Per la seva banda, el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha destacat que «l’autoconsum està seguint una corba exponencial gràcies a la implicació de la ciutadania, que per primer cop supera en potència al sector empresarial, i als ajuts dels fons Next Generation que estam posant a disposició de la societat. Hem de seguir creixent i anar cap a models compartits i cooperatius que tenguin en compte també la pobresa energètica, i això ho hem de liderar des de les administracions públiques. A més, la generació i els punts de recàrrega van al ritme esperat, en el proper trimestre seguirem pujant i molt probablement arribarem als 1000 punts de càrrega d’accés públic, objectiu que es fixava per al 2025».

Autoconsum

Referent a l’autoconsum, l’evolució de la potència instal·lada a les Illes Balears al llarg dels primers sis mesos del 2022 ha superat la instal·lada en tot el 2021. En aquest sentit, l’any 2021 es va instal·lar una potència de 17.478 kW a totes les Illes i només durant el primer semestre del 2022 ja s’han instal·lat 17.770 kW. Cal recordar que al 2019, a l’inici de legislatura, aquesta xifra era de 7.208 kW.

Quant a les dades acumulades, la potència de l’autoconsum assolida en el segon trimestre del 2022 en comparació amb el primer trimestre del mateix any ha augmentat un 18,3 % i ha passat de 53.968 a 63.837 kW totals. Amb aquestes xifres, les Illes Balears arriben al 21,63 % de la fita marcada pel Ministeri de cara a l’any 2030, que estableix que hi han d’haver 295 MW.

Quant al registre d’autoconsum acumulat per illes, Mallorca acumula un total de 46,2 MW, el 72,3 % de totes les Illes, amb un augment del 7.5 MW respecte al primer trimestre de l’any. Menorca, amb 8,8 MW, se situa amb el 13,9 % i un augment de l’1,1 MW respecte al trimestre anterior. Eivissa, per la seva part, té una potència de 8,1 MW, el 12,7 % de les Illes, amb un augment del 1,2 MW respecte al primer trimestre de l’any. Quant a Formentera, arriba al 0,57 MW, l’1,1 % i un augment de 0,1 MW.

També en referència a l’autoconsum, cal destacar que en el primer semestre del 2022 ja s’ha instal·lat el 87 % de les instal·lacions de tot 2021. Així, s’ha passat de 2.415 instal·lacions d’autoconsum realitzades en tot el 2021 (1.834 a Mallorca, 276 a Menorca, 286 a Eivissa i 19 a Formentera) a 2.107 en el primer semestre del 2022 (1.648 a Mallorca, 235 a Menorca, 196 a Eivissa i 28 a Formentera).

Quant a les dades acumulades, en comparació amb el trimestre anterior, les instal·lacions d’autoconsum a les Illes Balears han augmentat un 23,4 %. Per Illes, a Mallorca s’ha passat de 4.303 a 5.311 instal·lacions; a Menorca, de 699 a 852; a Eivissa, de 580 a 724, i a Formentera, de 52 a 68.

En aquest sentit, la potència instal·lada per sectors també ha augmentat. Així, la potència instal·lada per particulars respecte al primer trimestre del 2022 ha augmentat un 27,3 % i passa de 21.703 a 27.631 kW. Quant a les empreses, l’augment ha estat del 13,4 % i passa de 23.270 a 26.389 kW. Les instal·lacions a les administracions passa de 7.785 a 8.398 kW i, per primer cop, la potència dels particulars supera la de les empreses.

Penetració d’energies renovables

La penetració de renovables no destinada a l’autoconsum també ha augmentat durant el segon semestre del 2022. Concretament, l’augment ha estat del 22,5 % respecte a tot el 2021. Així, s’ha passat d’una potència instal·lada de generació de renovables de 155 MW el 2021 als 190 MW del primer semestre de 2022. El creixement semestral ha estat del 22,5 %.

Respecte al primer trimestre de 2022, la potència renovable instal·lada ha augmentat en 30 MW, fins arribar als 190 MW actuals. Per Illes, Mallorca té instal·lats 178,8 MW, Menorca 7,97 MW, Eivissa 1,29 MW i Formentera 1,96 MW.

La suma total de potència renovable instal·lada, entre autoconsum i generació, assoleix ja els 253,8 MW al conjunt de les Illes Balears, el que significa un increment del 26,2 % respecte els 201,1 MW del 2021.

Punts de recàrrega de la xarxa MELIB

D’altra banda, en relació amb l’evolució dels punts de recàrrega, cal assenyalar que les Illes Balears compten amb un total de 927 punts d’accés públic (sumant públics i privats d’accés públic). D’aquests, n’hi ha 702 que pertanyen a la xarxa MELIB. Per illes, cal assenyalar que Mallorca disposa de 536 punts (43 més que en el primer trimestre de l’any) de recàrrega, mentre que Menorca compta amb 72 (suma 6), Eivissa 70 i Formentera 24 (es mantenen).

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt