Ara llegint
El FOGAIBA abona més d’11 milions d’euros del pagament del saldo de les ajudes de la PAC 2023

El FOGAIBA abona més d’11 milions d’euros del pagament del saldo de les ajudes de la PAC 2023

El FOGAIBA abona més d'11 milions d'euros del pagament del saldo de les ajudes de la PAC 2023

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, ha abonat el primer pagament de saldo de les ajudes de la política agrària comuna (PAC) 2023. En total, es tracta d’11.193.077,86 d’euros. El pagament fa referència a les línies d’ajuda bàsica de la renda de sostenibilitat (abans pagament bàsic); l’ajuda complementària redistributiva (explotacions petites i mitjanes); l’ajuda complementària a la renda per a joves agricultors i agricultores (abans ajuda jove) i l’ajuda associada per a la producció sostenible de llet de vaca (ajuda boví de llet), entre altres.

Amb aquest pagament, juntament amb les bestretes ja pagades fa unes setmanes, el FOGAIBA haurà abonat aquest any 20.179.882,53 euros de la PAC 2023.

Al detall, en aquest pagament de saldo de la PAC són 4.537 els beneficiaris: 3.885 de Mallorca, que rebran un total de 7.647.942,04 euros; 348 beneficiaris de Menorca, als quals s’ha abonat en conjunt 3.326.654,49 euros; 248 beneficiaris d’Eivissa, amb expedients per un valor total de 155.466,55 euros; 30 beneficiaris de Formentera, que rebran en total 14.933,01 euros i 26 beneficiaris de la Península, per un import de 48.081,77 euros.

La distribució dels 11 milions detallats per línia és la següent: quant a l’ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat s’han tramitat 4.373 expedients amb un import total de 5.046.178,62 euros; de l’ajuda redistributiva complementària a la renda per a la sostenibilitat s’han tramitat de manera favorable 4.337 expedients amb un total de 927.192,97 euros, i de l’ajuda complementària a la renda per a joves agricultors i agricultores s’han resolt un total de 96 expedients amb un import total de 525.204,01 euros.

“Cal recordar que, en aquesta campanya, la primera de la PAC que reconeix la regió insular, es produirà un increment important en les ajudes associades ramaderes. En concret, les Illes Balears rebran un 25,55% més, la qual cosa es tradueix en un total de 6.781.655 milions d’euros”, explica el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet.

En aquest sentit, quant a l’ajuda associada per als ramaders extensius de boví de carn (ajuda boví de carn) s’han resolt 165 expedients per valor de 261.804,89 euros; per a la producció sostenible de llet de vaca (ajuda boví de llet), s’han resolt 125 expedients per un import total d’1.494.053,03 euros. Això vol dir que, mentre els ramaders de boví de llet rebien amb la PAC anterior 147 euros per vaca, reduint-se l’import a partir de les 75 vaques, enguany rebran 204,45 euros per vaca i, a més, no s’aplicarà aquesta regressivitat.

També és molt important la millora de les ajudes als ramaders d’oví i caprí en extensiu. En aquest sentit, s’han resolt 1.186 expedients amb un import de 2.545.799,65 euros. Així, l’ajuda per cap de bestiar passa dels 20,67 euros a 23,41 euros. A aquesta quantitat, a més, i pel bestiar que aprofita les pastures de la resta dels cultius hortofructícoles o els guarets de cereal, cal sumar la quantitat de 20,44 euros. Cal recordar que a les Illes Balears hi ha 26.411 caps de bestiar oví i caprí, que rebran 43,88 euros d’ajuda. En aquest primer pagament de saldo, s’han resolt 323 expedients amb un import final de 361.748,74 euros. “Aquesta pràctica, a més de suposar un estalvi considerable per aquests ramaders en despeses d’alimentació, té també importants beneficis ambientals”, recorda el conseller Simonet.

Quant a l’ajuda associada per a la producció sostenible de llet d’ovella i cabra (ajuda oví/caprí llet), s’han tramitat de manera positiva 9 expedients amb un valor total de 31.095,95 euros. En aquest tipus de producció, l’import per cap de bestiar s’ha duplicat respecte a la campanya anterior: s’ha passat de rebre una ajuda d’11 euros per animal a 24,12 euros.

Cal recordar que les sol·licituds d’ajuda de la PAC 2023 es varen presentar entre l’1 de març i el 15 de juny del 2023 i el seu pagament comença el 16 d’octubre fins a 30 de novembre com a bestreta, i l’1 de desembre fins al 30 de juny el pagament del saldo.

En aquest sentit, des d’Agricultura es recorda que queden pagaments per efectuar d’aquells expedients que encara es troben passant controls o en inspecció. Tots aquests pagaments s’aniran fent al llarg dels primers mesos de 2024, juntament amb l’abonament de les ajudes corresponents als ecorregímens.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt