Ara llegint
Tomàs Vibot: “Felanitx és un petit oasi dins Mallorca”

Tomàs Vibot: “Felanitx és un petit oasi dins Mallorca”

Tomàs Vibot

Felanitx és un municipi “ben dotat” en quant a possessions. Tomàs Vibot explica que n’hi trobam una seixantena, i que una part important d’aquestes estan habitades i explotades. El filòleg i investigador ha presentat el llibre “Possessions de Felanitx-volum I”, editat per El Gall i l’Ajuntament de Felanitx, un primer volum que recull 24 possessions del terme municipal: Ca n’Alou, Son Bennàsser, Binifarda, Son Carrió, Es Carritxó Vell, Son Cifre, Cas Concos, Son Dimoni, Sa Galera, Sa Galera Nova, So n’Herevet, S’Horta d’Avall, Son Mallol, Son Menut, Son Mesquida, Son Mesquidassa, Son Navata, Es Pujol, Sa Punta, Es Rossells, Son Soler (Son Valls), Son Suau, Son Sureda i Tres Malles.

Pregunta.- Felanitx és un terme amb moltes possessions o es troba dins la mitjana?

R.- Està bé. Tot va en relació amb la població i la geografia. Banyalbufar en té 5 ó 6, Lloret també en té poques, però termes com Felanitx, Manacor o Llucmajor tenen una quantitat de possessions que fa por. Per tant, Felanitx si que és un municipi ben dotat en quant a possessions.

P.-Quin és l’estat de conservació d’aquestes possessions?

R.- Hi ha un poc de tot. Si miram la mitjana de Mallorca, Felanitx és un municipi del que encara es pot dir que una part considerable de les possessions estan habitades i explotades, i que no s’han convertit en un xalet residencial com passa en municipis de costa i de Tramuntana. A Felanitx encara hi podem trobar una part de l’essència del que és una possessió, un espai destinat a l’explotació agropecuària, evidentment no com un temps que era autosuficient, però l’ambient rural es perceb. 

I l’estat de conservació es regular-bo, vull dir que hi ha poca ruïna, tot i que en algunes si es comença a notar la decadència. Però si ho comparam amb d’altres municipis, jo crec que l’estat de salut, si hi posam el sedàs de la tradició i la cultura agropecuaria, és regular-bo, un 6 i mig. 

“A Felanitx encara hi podem trobar una part de l’essència del que és una possessió, un espai destinat a l’explotació agropecuària, evidentment no com un temps que era autosuficient, però l’ambient rural es perceb.”

P.- Per tant,  en moltes d’aquestes possessions encara es manté el vincle amb la terra.

R.- Si, en algunes hi trobes una guarda d’ovelles, pastures, ametllerars, els sementers actius… i n’hi ha algunes que estan fent la transformació a l’agroturisme. N’hi ha que combinen molt bé l’agroturisme amb l’explotació del territori, tenen una producció hortícola potent. En general, Felanitx destaca per això a dins la mitjana de Mallorca. 

Per un altra banda, Felanitx no és un municipi que destaqui per l’arquitectura representativa de les possessions, si ho comparam amb municipis propers a Palma com per exemple, Bunyola, Puigpunyent o Esporles. A Bunyola trobam Raixa i Alfàbia, i aquesta realitat a Felanitx no la tenim. 

A Felanitx hi trobarem cases amb una dimensió tant residencial com pagesa. Les possessions estan fetes per explotar la terra, però a més a més n’hi ha algunes que afegeixen el plus de ser un element representatiu de classe, com per exemple, Defla o Canet, on la casa mostra el tarannà de la propietat. Per què passa això a Felanitx? Perquè a Felanitx, l’alta noblesa mallorquina, que era ciutadana, no hi tenia possessions o en tenia molt poques. També era molt enfora de Palma i, a més, la immensa majoria de les possessions de Felanitx estaven en mans dels pagesos rics felanitxers, els terratinents locals, que curiosament, a partir de l’època moderna afegiran al seu llinatge el nom de la possessió: Obrador del Rosells, Nicolau de sa Galera, un fet que també es dóna fora del terme de Felanitx: els Ripoll de Bàlitx, Ribes de Pina…

Possessió de Son Cifre. Foto del llibre “Possessions de Felanitx- volum I”.

P.- I des del punt de vista arquitectònic, com són les possessions de Felanitx?

R.- No hi trobam elements arquitectònics de representació, és a dir, no hi trobaras galeries, ni arcades, ni jardins com els de les possessions representatives… ara, arquitectònicament la possessió s’ha mantingut d’una manera bastant estàtica, molt destinada a l’explotació agropecuària, i al mateix temps són possessions que no han sofert excessives reformes contemporànies, això fa que et trobis unes arquitectures bastant identificatives dels segles XVII i XVIII, i fins i tot gòtiques. En general és un municipi bastant ben conservat.

“Cada possessió es convertia en un micro univers, independent econòmicament, amb una mà d’obra important que romania la major part del dia a la possessió, creant mini espais de convivència i activitat social i econòmica.”

P.- A Felanitx les possessions eren la base de l’economia del municipi?

R.- Deixant de banda el comerç, que a Felanitx existia perquè tenia port, les possessions són centres de producció econòmica a Felanitx i a tots els municipis de Mallorca. Quan agafam la part forana de qualsevol municipi, el seu potencial econòmic estava en les possessions, que eren en mans d’uns pocs i movien molta mà d’obra. Cada possessió es convertia en un micro univers, independent econòmicament, amb una mà d’obra important que romania la major part del dia a la possessió, creant mini espais de convivència i activitat social i econòmica. Les possessions són les entitats que fiten el territori i marquen la geografia de Mallorca i del municipi en concret. No podem entendre Felanitx sense les possessions.

Son Mesquidassa. Foto del llibre “Possessions de Felanitx-volum I”.

P.- També socialment, les possessions són determinants?

R.- Les possessions són els apèndixs dels senyors que viuen als pobles, aquests pagesos rics amb uns llinatges concrets. La persona que té una possessió es qualcú més, i sòl estar associat a tenir una bona casa al poble, un bon escut d’armes a la façana, i si cal, el complement del llinatge és el nom de la possessió. El món de les possessions ha estat clau a la societat mallorquina.

P.- Les possessions de Felanitx es mantenen encara en mans d’aquestes famílies?

R.- A Felanitx una de les coses que destaca, a diferència d’altres municipis on no hi ha ja cap vinculació amb els oriünds, és que encara n’hi ha bastants que són propietat de felanitxers, que en molts de casos venen de famílies de segles enrere. Aleshores això es una cosa que avui en dia de cada vegada és més excepcional. Felanitx és un petit oasi dins Mallorca, no únic, però si un petit oasi.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt