Ara llegint
Eivissa ordena tomar i multar amb 270.000 euros el propietari de dues edificacions de fusta a Ses Salines

Eivissa ordena tomar i multar amb 270.000 euros el propietari de dues edificacions de fusta a Ses Salines

El Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa ha resolt ordenar la demolició i restabliment immediat de la realitat física alterada, de dos edificacions de nova planta de fusta amb ús d’habitatge d’uns 40 m2 (edificació 1) i 16 m2 (edificació 2) de superfície que a més disposen cadascuna d’una terrassa de fusta adossada. Aquestes dos edificacions il·legals es troben al terme municipal de Sant Josep, en una parcel·la amb categoria de Sòl Rústic Protegit Àrea Natural d’Especial Interès (SRP-ANEI) segons la LEN, en Rústic Protegit Àrea Natural d’Especial Interès d’Alt Nivell de Protecció (SRP-AANP) segons el PTI, dins del Parc Natural de Ses Salines dins l’àrea d’aprofitament condicionat a conservació i dins de la Xarxa Natura 2000, dos edificacions,que s’han executat sense llicència, contràries a la ordenació territorial i urbanística i per tant manifestament il·legalitzables. Això suposa que la propietat haurà d’enderrocar aquestes construccions en un termini de 2 mesos. Pel cas d’incompliment de l’ordre, la propietat s’enfrontarà a la imposició de fins a 12 multes coercitives per import de 4.939,43.-€ cadascuna d’elles corresponent al 10% del valor de les obres executades. Si així i tot la propietat no procedís a l’enderrocament, el Consell Insular executarà la demolició repercutint les despeses a l’infractor. A més, s’ha imposat al propietari i al promotor de les obres una multa de 135.843,27 euros (corresponent al 275% del valor de les obres executades), a cadascun d’ells ascendint a un total 271.668,54 euros, per una infracció molt greu per l’execució d’obres sense la seua corresponent llicència. A més, aquestes edificacions compten també amb una sanció ferma per part del Departament d’Ordenació Turística de 60.000 euros de multa (està ja en període de pagament) per infracció molt greu per comercialitzar i llogar-les turísticament sense tenir la corresponent llicència.

El Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa ha resolt ordenar la demolició i restabliment immediat de la realitat física alterada, de dues edificacions de nova planta de fusta amb ús d’habitatge d’uns 40 metres quadrats i 16 metres de superfície que, a més, disposen cadascuna d’una terrassa de fusta adossada.

Aquestes dues edificacions il·legals es troben al terme municipal de Sant Josep, en una parcel·la amb categoria de Sòl Rústic Protegit Àrea Natural d’Especial Interès (SRP-ANEI) segons la LEN, en Rústic Protegit Àrea Natural d’Especial Interès d’Alt Nivell de Protecció (SRP-AANP) segons el PTI, dins del Parc Natural de Ses Salines dins l’àrea d’aprofitament condicionat a conservació i dins de la Xarxa Natura 2000, dues edificacions que, segons han indicat des del Consell, s’han executat sense llicència, contràries a la ordenació territorial i urbanística i per tant manifestament il·legalitzables.

Això suposa que la propietat haurà d’enderrocar aquestes construccions en un termini de dos mesos. Pel cas d’incompliment de l’ordre, la propietat s’enfrontarà a la imposició de fins a 12 multes coercitives per import de 4.939,43 euros cadascuna corresponent al 10% del valor de les obres executades. Si així i tot la propietat no procedís a l’enderrocament, el Consell Insular executarà la demolició repercutint les despeses a l’infractor.

A més, s’ha imposat al propietari i al promotor de les obres una multa de 135.843,27 euros (corresponent al 275% del valor de les obres executades),  a cadascun d’ells ascendint a un total 271.668,54 euros, per una infracció molt greu per l’execució d’obres sense la seva corresponent llicència.

A més, aquestes edificacions compten també amb una sanció ferma per part del Departament d’Ordenació Turística de 60.000 euros de multa (està ja en període de pagament) per infracció molt greu per comercialitzar i llogar-les turísticament sense tenir la corresponent llicència.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt