Ara llegint
Agricultura presenta 3 propostes d’ubicació de la bassa de reg de Sant Lluís

Agricultura presenta 3 propostes d’ubicació de la bassa de reg de Sant Lluís

La direcció general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha presentat aquest dijous les propostes d’ubicació de la bassa de reg de Sant Lluís, així com els traçats des de l’EDAR, i cap a les explotacions interessades. El director general, Fernando Fernández, ha explicat les propostes existents a la batlessa de Sant Lluís, Carolina Marquès, els regants de la zona de Sant Lluís i les organitzacions professionals agràries de Menorca. Es tracta de tres propostes ubicades a les zones de Sa Cova, Alcaufar Vell i Binibèquer Nou.

Segons el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, «ens hem entès molt bé les dues administracions i això ha estat una de les claus de l’èxit d’aquest projecte que es finança amb el fons d’insularitat del REB, de fet és el primer, és bo anar posant cara i ull a aquests fons, que beneficiaran els ciutadans». «Com a conselleria garantim que els regadius són viables tècnicament i també econòmicament, tenint en compte els tipus de cultius i les finques, que ara són 19 però que podrien ser més», ha explicat, i ha afegit que el consistori de Sant Lluís exposarà el projecte per poder sumar més interessats.

Segons la batlessa, «aquest és un gran projecte, que perseguíem des de principis de mandat, i que hem pogut fer realitat gràcies a la col·laboració de la Conselleria i dels propietaris de les finques, que han cregut en aquesta iniciativa». «Sempre hem apostat per la recuperació de l’aigua, repetint una vegada i una altra que no hem de tirar ni una gota d’aigua depurada al mar, i aquest projecte és una passa en aquesta línia: reutilitzam l’aigua depurada, i reduïm la pressió sobre l’aqüífer, ja que els regants empraran aigua depurada i no farà falta extreure-la del subsòl», ha destacat.

La conselleria destinarà un total de 4.250.000 euros a aquestes infraestructures de regadiu per tal d’aprofitar, per a ús agrícola, la major part del volum de les aigües depurades provinents de l’EDAR de Sant lluís. Aquest 2022 s’han invertit 100.000 euros en l’encàrrec del projecte i la previsió per al 2023 és de 2,6 milions d’euros per a la primera fase de construcció.

Les obres consistiran en la construcció d’una bassa de regulació amb una capacitat de 150.000 metres cúbics, amb una dotació anual màxima de 3.000 metres cúbics per hectàrea, la connexió entre la bassa i l’EDAR de Sant Lluís, i la xarxa de reg des de la bassa a les finques. Inclourà una estació de bombeig encarregada de subministrar pressió i cabdal a la xarxa de reg, i també un filtratge i desinfecció addicional amb l’objectiu d’eliminar sòlids en suspensió, terbolesa i microorganismes. En funció de la ubicació de la bassa, la xarxa de reg tindrà una longitud aproximada d’entre 8 i 9 quilòmetres. Cada parcel·la disposarà d’una boca de reg o hidrant.

La previsió és que pugui abastir a prop d’una vintena de regants de la zona i engloba els següents predis: Binisafúller d’en Cardona, Biniati Vell, Ses Cases Grans d’Alcaufar Vell, Alcaufar Vell, Ses Tanques de sa Garriga, Binisafúller Nou, Biniancolla de Baix, Torret de Dalt, Biniancollet, Alcaidusset, Lloc Nou, Binissafúller d’en Moisi, Binisafúller de Sa Torre, Sa Torrilla, Las Mercedes, Binibèquer Nou, Vinya des Forn i Sa Cova. La superfície total de les parcel·les interessades és d’unes 690 hectàrees, tot i que la superfície de cultius a abastir és d’unes 170 hectàrees, entre les que destaquen farratges, olivar, hortícoles i fruiters.

El mes de gener es començarà a constituir la comunitat de regants i la idea és que dins la segona meitat de l’any ja es puguin iniciar les obres d’aquest projecte, que ha de passar per la Comissió Balear de Medi Ambient.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt