Ara llegint
Ciutadella instal·la dos hotels d’insectes a centres educatius per afavorir la biodiversitat urbana

Ciutadella instal·la dos hotels d’insectes a centres educatius per afavorir la biodiversitat urbana

Ciutadella instal·la dos hotels d'insectes a centres educatius per afavorir la biodiversitat urbana


L’Ajuntament de Ciutadella ha emprès una iniciativa innovadora per fomentar la biodiversitat urbana: l’instal·lació de dos hotels d’insectes en centres educatius de la localitat. Aquesta acció, impulsada amb el suport financer del Consell Insular de Menorca i en el marc del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament de Ciutadella, té com a objectiu principal afavorir la presència d’insectes beneficiosos per al medi urbà i per als horts escolars.

Els hotels d’insectes, recentment instal·lats al CEIP Margalida Florit i al CEIP Pere Casasnovas, no només serveixen com a refugi per a una àmplia gamma d’insectes, sinó que també tenen una funció educativa essencial. Aquests espais promouran la interacció dels estudiants amb la natura i contribuiran a sensibilitzar-los sobre la importància de la biodiversitat i el paper crucial dels insectes en els ecosistemes.

Una de les espècies beneficiades per aquesta iniciativa són les abelles i vespes solitàries, essencials pel seu paper en la pol·linització de les plantes i en el control biològic de plagues. Així mateix, aquests hotels proporcionen un entorn adequat per al desenvolupament de larves d’insectes que ajudaran a combatre les plagues agrícoles, contribuint a una agricultura més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

És important destacar que les abelles i vespes solitàries no representen cap perill per als infants, ja que no tenen un comportament agressiu com les seves contraparts socials. La seva naturalesa solitària les fa menys propenses a l’atac, ja que cada femella ha de dedicar-se a la cura de la seva pròpia descendència.

A més de la seva funció ecològica, aquests hotels d’insectes també són una forma de compensar la manca de buits naturals en els entorns urbans, proporcionant un habitat artificial per a aquestes espècies beneficioses.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt