Ara llegint
El Consell de Menorca reserva 30.000 euros per a les associacions de ramaders pel foment de les races autòctones

El Consell de Menorca reserva 30.000 euros per a les associacions de ramaders pel foment de les races autòctones

Convocats els ajuts per a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca

El Consell Insular de Menorca ha anunciat que concedirà un ajut a les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca amb una dotació pressupostària màxima de 30.000 euros.

Les bases reguladores d’aquests ajuts estableixen que el beneficiari final seran les petites i mitjanes explotacions agràries que estiguin integrades dins les associacions. Així, aquestes aportacions tenen com a objectiu donar suport a les activitats que portin a terme les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca, amb la finalitat de compensar el cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per obtenir productes primaris de qualitat, i també, per les despeses derivades de les tasques que duen a terme les associacions per promocionar aquests productes.

“Les associacions de ramaders de les diferents races autòctones acompleixen una important funció de preservació i compten amb una informació genètica indispensable per al manteniment de la raça. Aquesta reserva genètica de Menorca ha de ser protegida, no tan sols pel seu valor intrínsec i d’adaptació al medi, sinó també pel bagatge que comporten per formar part de la cultura de Menorca”, exposa la consellera d’Economia i Serveis Generals, Maria Antònia Taltavull.

La quantia de la subvenció està limitada en funció del tipus d’actuació que se sol·liciti. Si és per la creació o manteniment del llibre genealògic, la despesa subvencionable serà del 100%, mentre que si és per la implantació i desenvolupament dels programes de millora, controls de rendiment per avaluacions genètiques i programes de difusió de millora, la despesa subvencionable serà del 70% com a màxim.

A més, en la concessió de les subvencions previstes es tindrà en compte el cens d’animals inscrits en el llibre genealògic, i el nombre d’explotacions ramaderes en les quals es duen a terme les activitats subvencionables. Aquestes explotacions ramaderes, que formen part de cada associació, han d’estar inscrites en el registre d’explotacions ramaderes (REGA).

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt