Ara llegint
Menorca implantarà un reglament per fer un ús sostenible de l’aigua potable a tots els municipis

Menorca implantarà un reglament per fer un ús sostenible de l’aigua potable a tots els municipis

El reglament inclourà l’abastament i usos de l’aigua potable, l’ús de la xarxa de sanejament, la gestió de les aigües residuals i pluvials i els seus tractaments, així com els usos i aprofitaments de recursos d'aigua alternatius.

En línia amb la situació d’emergència climàtica actual i les perspectives de present i futur respecte els recursos hídrics a Menorca, des del departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera està en procés d’encarregar la redacció d’una proposta d’ordenança/reglament que permeti avançar en l’ús sostenible i socialment just d’aquest recurs.

Aquest reglament inclourà l’abastament i usos de l’aigua potable, l’ús de la xarxa de sanejament, la gestió de les aigües residuals i pluvials i els seus tractaments, així com els usos i aprofitaments de recursos d’aigua alternatius.

L’elaboració d’aquesta ordenança contemplarà el cicle integral de l’aigua i comptarà amb una estructura harmonitzada per a tots els municipis de Menorca. Inclourà, per tant, l’abastament i usos de l’aigua potable; l’ús de la xarxa de sanejament, tant pel que fa a les aigües residuals com les aigües pluvials i els seus tractaments; i els usos i aprofitaments de recursos alternatius com l’aigua de pluja i la regeneració i reutilització d’aigües residuals.

Aquest instrument, que serà un model adaptable a cada municipi, tindrà en compte també el compliment dels diferents instruments relacionats amb la gestió sostenible de l’aigua a Menorca, com el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca i la revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears, a punt de ser aprovat definitivament.

“La gestió de l’aigua és prioritària, com ho demostra l’aposta de cara al 2023 en continuar donant suport a l’execució dels plans de gestió sostenible municipals, l’execució de projectes del cicle integral de l’aigua amb finaçament propi i de l’impost de turisme sostenible o la creació d’una línia específica dins el Pla Insular de Cooperació”, ha declarat el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda.

El director insular de Medi Ambient, Esteve Barceló, ha afegit: “Volem avançar en la visió insular de la gestió de l’aigua, amb iniciatives com aquesta que donen eines als ajuntaments per incorporar criteris de sostenibilitat i de justícia social en la gestió d’aquest recurs, o l’elaboració d’una estratègia insular de la mà de l’Institut Menorquí d’Estudis i la resta de sectors involucrats.”

Per a la redacció d’aquest reglament s’ha previst una feina prèvia d’anàlisi que inclourà les següents accions: 

  1.  Recull d’ordenances municipals i reglaments existents als diversos municipis de Menorca, tant relatius a l’abastament d’aigua potable, com de l’ús de la xarxa de sanejament i tractament de les aigües residuals i pluvials, així com de l’ús d’aigües regenerades.
  2. Anàlisi i comparativa d’ordenances i reglaments del cicle integral de l’aigua de l’entorn proper (Illes Balears, llevant peninsular o altres que puguin servir de referència).
  3. Anàlisi dels diversos condicionants normatius existents, tals com el Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) o el Pla Territorial Insular de Menorca (PTI), així com dels convenis vigents entre els diversos municipis i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA).
  4. Elaboració de material de comunicació, divulgació i sensibilització dirigit als ajuntaments i a la ciutadania en general.
  5. Disseny del reglament que tengui en compte tot el cicle integral de l’aigua (abastament, sanejament, tractament i reutilització) amb una estructura fàcilment adaptable a tots els municipis de Menorca. Aquesta ordenança – reglament contemplarà dos blocs:
  • L’ordenança reglamentària, amb prescripcions i règim sancionador, que incorpori criteris de sostenibilitat contemplats en la normativa vigent, com per exemple el PHIB i el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca.
  •  L’ordenança fiscal, amb una estructura harmonitzada que incorpori criteris de sostenibilitat ambiental, bonificant els usos bàsics i penalitzant els usos excessius, així com criteris socials i de proporcionalitat, i la distinció entre usos domèstics i comercials-industrials.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt