Ara llegint
Menorca obri un termini de consulta del pla de senyalització de la xarxa de camins

Menorca obri un termini de consulta del pla de senyalització de la xarxa de camins

El manual de senyalització de la xarxa de camins i rutes senderistes de Menorca s’ha remès als ajuntaments de l’illa i als membres de la Comissió de camins en un procés de consulta previ a la seva aprovació definitiva que tendrà un mes de durada.

D’acord amb el previst a l’article 35 de la llei 13/2018 de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, el Consell Insular de Menorca ha d’elaborar una normativa única de senyalització que incorpora estàndards estètics, materials admesos, dimensions així com criteris de senyalització.

L’objecte d’aquest reglament és la regulació per tal d’evitar la contaminació visual, homogeneïtzar l’estètica, normalitzar els formats i implantar un manual d’estil de senyalització de camins i rutes senderistes, tot d’acord amb l’art. 35.3 de la llei 13/2018 de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca que haurà de ser utilitzat independentment de l’administració titular del camí.

El reglament donarà cobertura legal a un manual de senyalització que serà aprovat pel ple del Consell Insular de Menorca i que vincularà a totes les administracions que senyalitzin la xarxa de camins i rutes senderistes.

El manual de senyalització de la xarxa de camins i rutes senderites de Menorca, que es va presentar el passat 12 de febrer, s’ha enviat a tots els ajuntaments per la seva consulta pública, així com a tots els membres de la Comissió de camins per rebre les aportacions oportunes, prèvia a la seva aprovació definitiva pel Ple del Consell Insular de Menorca.

El manual incorporarà normes d’estil amb els criteris d’implantació, d’ubicació física i d’ús. Aquesta estratègia de senyalització es concebrà des d’una concepció de xarxa i inclourà, en cada cas, informació bàsica amb el nom del camí, adreces i longituds i panells amb plànols de situació i estructura de les rutes.

Abans de la redacció del reglament el Consell Insular obre un període de consulta pública per incloure en el procés d’elaboració de la normativa a tota persona i entitat potencialment afectada que vulgui fer aportacions de caràcter previ a la posterior redacció. Es posa a disposició un formulari per fer arribar les aportacions ciutadanes.

La data límit per fer aportacions serà el dia 22 de març de 2021. Finalitzat el procés de consulta pública, es recolliran totes les opinions emeses i es durà a terme la redacció del reglament de senyalització.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt