Ara llegint
Surt a licitació la redacció del projecte del nou Parc eòlic de Milà

Surt a licitació la redacció del projecte del nou Parc eòlic de Milà

Surt a licitació la redacció del projecte del nou Parc eòlic de Milà

El projecte preveurà el desmantellament dels 3 molins actuals per a la construcció del nou parc eòlic, que triplicarà la potència inicial de la instal·lació. El Consoci de Residus i Energia de Menorca ha publicat avui la licitació per a la contractació de la redacció del projecte executiu de repotenciació del Parc eòlic de Milà, que preveu passar d’una potència eòlica instal·lada inicial de 3,2 MW a 10 MW, aproximadament. La licitació té per objecte possibilitar la repotenciació del parc eòlic abans de la finalització de la seva vida útil, prevista per al febrer de 2024.

El projecte, que estarà estructurat en diverses fases d’execució, inclourà a més la construcció d’una planta fotovoltaica a la base de la nova instal·lació eòlica que permetrà arribar fins als 15 MW de potència instal·lada, així com de bateries per a acumular l’energia. A la pràctica, la repotenciació constituirà la construcció d’un nou parc eòlic de Milà molt més potent que aprofitarà al màxim l’àrea poligonal autoritzada del parc per generar energia amb renovables. En condicions òptimes de generació, la nova instal·lació podria generar més de 22.000 MWh/any, que permetria abastir a més de 6.000 llars a l’any.

El president del Consorci de Residus i Energia, Josep Juaneda, ha destacat “l’aposta de Menorca per la descarbonització del sistema energètic de l’illa d’acord amb l’Estratègia Menorca 2030, impulsant des del sector públic iniciatives singulars com el Parc eòlic de Milà, única instal·lació d’aquestes característiques a les Illes Balears.”Amb el final de la vida útil del parc actual, la instal·lació complirà 20 anys en funcionament i acabarà el règim de retribució a què està acollit, el RECORE, provocant que l’energia generada a partir de llavors es pagui a preu de mercat majorista, raó per la qual s’impulsa també la repotenciació.

Un aspecte rellevant és que la licitació inclou l’elaboració d’un estudi socioeconòmic per determinar el model d’explotació més adequat del parc, contemplant els principis de participació local i social a les noves instal·lacions. A més, i atesa la limitació actual de capacitat d’accés a la xarxa, el projecte haurà de planificar la millor opció per dur a terme la repotenciació del parc en termes de fases d’execució d’eòlica, fotovoltaica i capacitat òptima de bateries d’emmagatzematge, i així regular l’abocament d’energia a la xarxa segons la capacitat d’evacuació disponible.

L’import de sortida d’aquesta licitació és de 269.824,72 € (IVA inclòs), i el termini de presentació d’ofertes finalitzarà el proper 16 de març.
El nou parc eòlic, part de l’Estratègia Menorca 2030

L’Estratègia Menorca 2030, el full de ruta per a la descarbonització de Menorca aprovat pel Consell Insular el 19 d’abril del 2019 considera l’entorn de Milà, concretament la zona del parc eòlic i les cel·les segellades i restituïdes o en fase de restitució de l’àrea de gestió de residus, un emplaçament idoni per a la planificació d’infraestructures de generació renovable que hibridin diferents tecnologies com l’eòlica, la fotovoltaica i/o la biomassa.

La construcció del nou parc eòlic de Milà, així com altres actuacions projectades com la cobertura amb fotovoltaica de les cel·les segellades de l’Àrea de Gestió de Residus i la instal·lació de la planta de biogàs són actuacions que formen part del procés de renovació i aprofitament energètic de tot el complex de Milà, que ha renovat també recentment les instal·lacions de la Planta de Tractament mecànic-biològic.

En detall, aquesta licitació comprèn:1. Redacció d’avantprojectes o projectes bàsics (eòlica, fotovoltaica, emmagatzematge d’energia, xarxa d’abocament de l’energia, etc.) i de tota la documentació i/o estudi ambiental que siguin necessaris per a la tramitació d’autoritzacions administratives pertinents.
2. Tramitació de les corresponents autoritzacions: punt de connexió a la xarxa elèctrica, Agència Estatal de Seguretat Aèria, Autoritzacions administratives, Autoritzacions ambientals, llicències municipals, etc.
3. Elaboració i tramitació de les modificacions, que, si s’escau, siguin necessàries, en la seva documentació, per a l’obtenció de les autoritzacions objecte del contracte.
4. Identificació, si escau, de les expropiacions necessàries.
5. Elaboració d’estudi socioeconòmic per determinar el model d’explotació més adequat i que contempli els principis de participació local i social a les instal·lacions esmentades, tenint en compte les fases de construcció necessàries.
6. Elaboració de documentació tecnicojurídica per definir la construcció, explotació i desmantellament de les instal·lacions al final de la seva vida útil.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt