Ara llegint
Vuit àrees de Menorca, en un pla pilot per experimentar sobre la sostenibilitat turística

Vuit àrees de Menorca, en un pla pilot per experimentar sobre la sostenibilitat turística

Vuit Zones d’Especial Conservació (ZEC) de Menorca acaben de rebre del Ministeri de Transició Ecològica i pel Repte Demogràfic, el distintiu que les acredita com a membres del Sistema de reconeixement de la sostenibilitat del turisme de natura a la Xarxa Natura 2000. Es tracta d’un projecte pilot, impulsat per l’Estat, del qual hi formen part altres tres espais naturals protegits d’Astúries, Cantàbria i Castella-La Manxa.

Els ZEC que han rebut l’acreditació son els següents: Costa nord de Menorca; la Mola i s’Albufera de Fornells; d’Addaia a s’Albufera; s’Albufera des Grau; de s’Albufera a la Mola; Punta redona-Arenal d’en Castell; Cala en Brut; i Caleta de Binillautí. En un principi, només Costa nord de Menorca formava part del Sistema però l’aprovació, l’agost passat, del Pla de Gestió Natura 2000 Costa est de Menorca ha permès que s’hi incorporin els set ZEC que l’integren una vegada l’Òrgan de Coordinació Nacional del Sistema ha acceptat la petició d’adhesió feta per la conselleria de Medi Ambient i Territori.

La iniciativa té com a objectiu impulsar la gestió sostenible de les activitats de turisme de natura en els espais de la Xarxa Natura 2000, implicant-hi les empreses i als gestors d’aquests espais. L’adhesió de les empreses de turisme de natura al Sistema és voluntària i comporta un compromís de col·laboració amb l’administració en la consecució dels objectius pels quals l’espai s’integrà a la Xarxa Natura 2000. Quatre empreses establertes en l’àmbit del ZEC Costa Nord de Menorca s’han adherit al Sistema i han rebut l’acreditació que ho certifica aquest mateix dilluns.

El Sistema que reconeix com a empreses de turisme de natura a aquelles que realitzin les seves activitats emprant els recursos naturals, sense degradar-los o esgotar-los. Aquesta definició engloba l’ecoturisme (contemplació, gaudi o coneixement de la natura), al turisme actiu a la natura (esports i activitats d’aventura) i a empreses proveïdores d’allotjament en l’àmbit de cada espai. No s’inclou a empreses relacionades amb l’elaboració de productes (alimentació, artesania, etc.) perquè ja disposen d’altres sistemes que en reconeixen la qualitat i compromís amb els valors naturals.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt