Ara llegint
Esporles, molest amb el servei de recollida selectiva, cerca una empresa substituta

Esporles, molest amb el servei de recollida selectiva, cerca una empresa substituta

Esporles, molest amb el servei de recollida selectiva, cerca una empresa substituta

El municipi d’Esporles està patint des de fa un any un greu perjudici per la degradació progressiva del servei de recollida selectiva, segons indiquen fonts de l’equip de govern municipal. L’empresa responsable d’aquest servei FCC Medio Ambiente S.A. (abans Fomento de Construcciones y Contratas) no està complint amb el contracte signat amb l’Ajuntament, segons aquestes mateixes fonts, i per això se’ls hi han obert tres expedients sancionadors.  

L’àrea de medi ambient de l’ajuntament, a causa de la insatisfacció transmesa per part de la ciutadania i de l’Ajuntament als reiterats avisos a l’empresa, ha elaborat, des del setembre de 2022 i fins a l’actualitat, tres informes on es detalla com l’empresa ha comès reiteradament tres faltes greus i quatre molt greus en el desenvolupament del servei a tot el municipi. 

Segons aquests informes, l’empresa no realitza la neteja de contenidors, utilitza contenidors en mal estat i sense identificació, mescla els residus orgànics i els de rebuig dins el mateix camió, deixa un elevat nombre d’habitatges sense recollir, presta irregularment el servei de forma reiterada, no es recullen els residus abocats a la via pública per part dels operaris encarregats de la recollida, entre altres incidències. 

Totes aquestes infraccions, que es troben previstes en el plec de clàusules administratives del contracte entre FCC Medio Ambiente i l’Ajuntament d’Esporles, sumen un valor total de 37.581,53 euros, per l’acumulació de faltes lleus, greus i molt greus en el desenvolupament del servei, i el sufragi de 7.120,47 euros del sobrecost de la valorització de la fracció orgànica. 

La darrera sanció, motivada pels incompliments reiterats soferts els darrers mesos, suposa una penalització total de 17.724,26 euros.

Aquesta situació prolongada en el temps ha suposat el malestar sistemàtic del consistori, així com dels veïns del municipi a causa de les molèsties ocasionades. Per aquesta raó, s’ha convocat de forma urgent a l’empresa de recollida a assistir a una reunió per tal de resoldre de manera imminent els danys ocasionats. A més, l’Ajuntament d’Esporles s’ha avançat en el procés de licitació del servei de recollida selectiva del municipi i actualment es troba el procés obert perquè les empreses del sector puguin oferir la seva proposta.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt