Infraestructures

Reobri el camí de sa Talaia d'Alcúdia, després de reparar els danys provocats per Juliette

Reobri el camí de sa Talaia d’Alcúdia, després de reparar els danys provocats per Juliette

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural ha finalitzat aquests dies les tasques de rehabilitació…

El molí fariner de Can Ferrando de Montuïri entrarà en restauració

El molí fariner de Can Ferrando de Montuïri entrarà en restauració

El Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Montuïri han signat un conveni de col·laboració per…

El Consell Insular de Menorca ha signat aquest dimecres, 3 de juliol, el conveni de col·laboració amb el Bisbat de Menorca per a la modificació puntual del Pla Especial de Protecció de l’àrea natural d’especial interès “El Toro” de Menorca i l’ARIP adjacent. En el pla d’actuacions del Pla Especial, es preveu per part del Consell Insular la redacció del Pla Especial del BIC que té per objecte delimitar l’entorn de protecció, regular les activitats i preveure els usos permesos i no permesos sobre aquest bé patrimonial, que gaudeix del màxim grau de protecció. Transcorregudes prop de dues dècades des de l’aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del Toro, es constata la conveniència d’adaptar-lo a la realitat de l’entorn, que garanteixi la conservació dels valors naturals i patrimonials, amb especial atenció al santuari del Toro i als usos que s’hi desenvolupen, així com la resta d’instruments d’ordenació vigents. Entre altres aspectes que s’hauran d’analitzar, hi ha la possibilitat de simplificar els instruments que regulen aquest àmbit. El Bisbat de Menorca es compromet a redactar, en cadascuna de les fases d’execució del treball, la documentació tècnica necessària per modificar el Pla. En la fase 1, haurà de lliurar al Consell la sol·licitud d’inici (document esborrany del Pla i document inicial estratègic). En la fase 2, l’aprovació inicial (document inicial del Pla i estudi ambiental estratègic) i en la fase 3 l’aprovació definitiva (document definitiu del Pla i l’estudi ambiental estratègic del document definitiu). “Acabam de signar un conveni molt important per al Bisbat, i llargament esperat. Amb aquest, es permetrà l’ús d’hostatge, una qüestió que feia anys que es tenia present, i per tant, desbloquejam un projecte cabdal per poder donar sortida a l’ús de l’edifici del Toro”, ha exposat el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.

El Toro acollirà una hostatgeria

El Consell Insular de Menorca ha signat avui el conveni de col·laboració amb el Bisbat…

Son Reus obri la setmana que ve la cel·la d’enterrament d’animals

L’Ajuntament de Palma ha anunciat que l’empresa municipal EMAYA obrirà les dues subcel·les d’enterrament de…

La UIB inverteix 5 milions al Mateu Orfila per estalviar el 30% d'energia

La UIB inverteix 5 milions al Mateu Orfila per estalviar el 30% d’energia

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha anunciat la licitació de les obres per…

El Govern posa en marxa el procés de liberalització de les estacions ITV en coordinació amb els consells insulars

El Govern posa en marxa el procés de liberalització de les estacions ITV

Amb l’objectiu reduir els temps d’espera, millorar els estàndards de qualitat del servei i pal·liar…

Rècord de pernoctacions en els refugis de muntanya del Consell de Mallorca

Rècord de pernoctacions en els refugis de muntanya del Consell de Mallorca

La xarxa de refugis que gestiona el Consell de Mallorca ha acollit un total de…

L'energia fotovoltaica va cobrir el mes de maig el 16% de les necessitats elèctriques a les Illes Balears

L’energia fotovoltaica va cobrir el mes de maig el 16% de la demanda elèctrica a les Illes Balears

Les Illes Balears varen batre el passat mes de maig el rècord de producció d’energies…

La construcció del parc de bombers de Santanyí començarà l'any que ve

La construcció del parc de bombers de Santanyí començarà l’any que ve

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha presentat avui dematí el projecte de…

Aquest dilluns han començat les feines de perforació del pou Ametlerar 4, que ha de permetre incrementar l'abastiment d'aigua potable a la zona de la Colònia de Sant Pere, Montferrutx i s'Estanyol. Situada a la finca Ametlerar, tot apunta a que aquest pou beu del mateix aqüífer que els tres existents. Així, es tracta d'una nova font de subministrament, però no suposarà un major aprovisionament d'aigua per a la xarxa municipal. La Direcció General de Recursos Hídrics autoritzà aquest sondeig fa dues setmanes. D'altra banda, l'Ajuntament vol informar que durant els darrers dies ha detectat una reducció en el consum d'aigua a la Colònia de Sant Pere, una notícia que comparteix per destacar i posar en valor la responsabilitat dels coloniers i les colonieres en aquest delicat moment. La conscienciació personal i la mesura a l'hora d'obrir l'aixeta és una de les accions més efectives per gestionar de manera eficient aquest recurs escàs. En paral·lel, l'Ajuntament continua treballant en la millora diària de la gestió d'aigua. Així, s'ha reduït la pressió a la xarxa durant les nits a la fi de minimitzar pèrdues sense afectar a la gent, a l'hora que es continua fent feina en la detecció i reparació de fuites. Si algú no té pressió suficient, es pot posar en contacte amb l'Ajuntament per informar de la seva situació. Destacar també que els tècnics municipals i el batle s'han reunit recentment amb els responsables de la Direcció General de Recursos Hídrics per estudiar la situació i explorar possibles alternatives de subministrament a mig termini. Finalment, a continuació intentam donar resposta als dubtes que han sorgit els darrers dies al voltant de l'acord adoptat dilluns de la setmana passada al Ple municipal (i publicat dissabte al BOIB) per a la suspensió de qualsevol autorització urbanística per a la construcció o reforma de piscines, jacuzzis o instal·lacions per a l’ús d’aigua amb finalitats recreatives o decoratives durant, al manco, un any. Són els següents: - Què s’ha acordat al Ple municipal? - La suspensió d’autoritzacions, llicències urbanístiques o comunicacions per a la construcció o reforma de piscines, jacuzzis o qualsevol instal·lació per a l’ús d’aigua amb finalitats recreatives o decoratives i amb una superfície de mirall d’aigua superior a 2,5 m2 i una capacitat de 3,5 m3, així com aljubs, safareigs o dipòsits d’aigua destapats no vinculats a explotacions agràries preferents en tot el terme municipal d’Artà. - Per quant de temps? - Per un màxim d’un any o fins a l’aprovació inicial de la modificació de les Normes subsidiàries. - Què pot passar després d’un any? - Que s’aprovi inicialment una modificació de normes, i que la suspensió es perllongui per dos anys més. O que no s’aprovi inicialment la modificació de normes, i en aquest cas s’aixeca la suspensió automàticament i es torna a la situació anterior a l’acord de Ple. - A què afecta? - A aquells projectes urbanístics on s’inclogui la construcció o reforma de piscines, jacuzzis o instal·lacions per a l’ús d’aigua amb finalitats recreatives o decoratives. - Quan entra en vigor? - La suspensió entra en vigor a partir de la data de l’acord, no obstant això la suspensió pot afectar sol·licituds de llicències presentades amb anterioritat, tota vegada que les llicències s'atorguen d'acord amb la normativa vigent en el moment d'atorgar-les o amb la normativa vigent en el moment en què s'havien de resoldre. El termini màxim per resoldre les llicències és de tres mesos que es computa des de la sol·licitud correcta amb presentació de la documentació completa i el pagament de les taxes municipals. Per aquest motiu la suspensió pot afectar a sol·licituds de llicències completades fins a 3 mesos abans de la data de l’acord suspensiu. - Hi ha qualque alternativa a la suspensió? - La persona promotora pot presentar una modificació del projecte, eliminant l’element causant de la suspensió, amb el que l’autorització de piscina restarà suspesa i la resta de l’objecte del projecte podrà continuar la seva tramitació.

Artà comença la perforació d’un nou pou i continua cercant fuites a la xarxa

Artà ha començat avui les feines de perforació del pou Ametlerar 4, que ha de…