Ara llegint
Les entitats locals de les Illes Balears podran contractar fins a 746 persones del SOIB

Les entitats locals de les Illes Balears podran contractar fins a 746 persones del SOIB

Les entitats locals de les Illes Balears podran contractar fins a 746 persones del SOIB

Entitats locals de la comunitat autònoma posaran en marxa 68 projectes que permetran la contractació de 746 persones des de l’1 de novembre, en el marc de la convocatòria del programa SOIB Reactiva 2023, impulsat per la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia a través del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

SOIB Reactiva és un programa de subvencions destinat a finançar projectes, presentats pels ajuntaments o entitats dependents i vinculades, que prevegin la contractació de joves sense estudis superiors o de persones en situació de desocupació de llarga durada, a jornada completa, durant sis mesos. L’objectiu és que les persones participants puguin adquirir experiència professional i mantenir les seves competències professionals, per millorar-ne l’ocupabilitat i perquè puguin transitar cap a una inserció laboral continuada i de qualitat.

Aquesta iniciativa compta amb un pressupost de 13 milions d’euros el 2023, distribuïts de la manera següent: 6,5 milions per a la línia 1, adreçada a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys sense estudis superiors, i 6,5 milions per finançar la línia 2, adreçada a persones aturades de 30 anys o més en situació d’atur de llarga durada. Les subvencions que rebin les entitats beneficiàries s’han de destinar a sufragar els costs salarials totals (incloent-hi les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social) de les persones que es contractin, mitjançant un sistema de mòduls que estableix l’import a subvencionar per a cada contractació depenent del grup professional.

Un total de 746 llocs de treball

D’acord amb els projectes presentats, s’oferiran 363 llocs de treball per a joves (línia 1). Per illes, 259 d’aquestes ofertes estaran disponibles a Mallorca, 53 a Eivissa, 47 a Menorca i 4 a Formentera.

Pel que fa a la línia 2, està prevista la contractació de 383 persones, de les quals 280 es contractaran a Mallorca, 51 a Eivissa, 50 a Menorca i 2 a Formentera.

Les contractacions s’han d’ajustar preferentment als perfils de les persones aturades que hi ha al territori, segons les dades proporcionades per l’Observatori del Treball de les Illes Balears i que estan disponibles a la web del SOIB. Els projectes s’han d’executar entre l’1 de novembre del 2023 i el 31 d’agost del 2024.

Les persones beneficiàries hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB en el moment de la contractació. En el cas de persones candidates incloses en la línia 1, hauran de ser beneficiàries també del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de la contractació.

Així mateix, les persones en situació d’atur de llarga durada podran demostrar aquesta condició si han estat inscrites en el SOIB 360 dies o més en els últims 540 dies, comptats des de la data en què l’oferta d’ocupació s’hagi posat en difusió a la pàgina web del SOIB. Excepcionalment, en cas de manca de persones candidates amb els requisits, es podrà considerar com a persona en situació d’atur de llarga durada la que hagi estat aturada els 360 dies anteriors a la data en què l’oferta s’hagi posat en difusió

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt