Ara llegint
Defensa consolida la cessió de les instal·lacions de Cabrera per a funcions del Parc Nacional

Defensa consolida la cessió de les instal·lacions de Cabrera per a funcions del Parc Nacional

Defensa consolida la cessió de les instal·lacions de Cabrera per a funciona del Parc Nacional

Avui matí ha tingut lloc al Palau de l’Almudaina la signatura del Plec de condicions per a la cessió demanial de part de les instal·lacions del Ministeri de Defensa a l’arxipèlag de Cabrera, en favor del Parc Nacional Maritimoterrestre (PNMT).

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez Grau, en representació del Govern de les Illes Balears (GOIB), ha estat l’encarregada de signar-lo, davant la presència del comandant general de Balears, Fernando Luis Gracia Herréiz. També ha estat present a l’acte el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, la conselleria del qual ha estat la responsable de la negociació amb el personal del Ministeri de Defensa (Comandància General de Balears).

Una vegada el Ministeri de Defensa rebi aquest Plec signat, dictarà una resolució per concedir al Govern de les Illes Balears la cessió demanial, i així donar continuïtat a l’acord de 2002, pel qual es dividien les instal·lacions en tres grups: un d’ús exclusiu de Defensa, un altre d’ús compartit i un altre d’ús exclusiu del PNMT.

A més d’actualitzar el marc legal, s’actualitza l’acord sobre les instal·lacions a partir de l’experiència adquirida durant aquests anys, al mateix temps que se’l dota d’estabilitat en el temps, atès que, encara que la durada inicial és de cinc anys, la cessió es prorroga automàticament cada cinc anys, llevat d’oposició d’alguna de les parts, fins a un màxim de 75 anys. Aquest acord inclou un annex desenvolupat pel personal de la Conselleria de Medi Ambient i Territori amb una nova codificació de les instal·lacions.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt