Ara llegint
El nou Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals posarà l’accent en la prevenció

El nou Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals posarà l’accent en la prevenció

El Ple de la Comissió d’Emergències i Protecció de les Illes Balears ha donat el vistiplau a l’actualització de l’INFOBAL, el nou Pla Especial de Protecció Civil d’Emergències per Incendis Forestals. Ara el Pla serà revisat pel Govern d’Espanya i, una vegada aquest hi doni el vistiplau, serà aprovat definitivament pel Consell de Govern. Es tracta de la primera actualització d’aquest Pla en més de 17 anys.

El Pla pretén prevenir situacions d’emergència provocades per un incendi forestal, coordinar tots els efectius que participen en l’extinció dels incendis, delimitar quines són les zones de més risc i, sobretot, incorporar la perspectiva del canvi climàtic i actualitzar-laa partir de les diferents normatives que s’han anat aprovant des del 2005, a més d’incloure l’experiència acumulada.

Per a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, «els incendis s’apaguen a l’hivern. Això vol dir que la part fonamental d’aquest Pla que hem aprovat avui no és només la gestió operativa de l’incendi, sinó tota la tasca de prevenció i de tenir al dia els nostres boscs i masses forestals per tal que, si hi ha un perill, aquest pugui ser minimitzat al més aviat possible». De fet, la consellera ha aprofitat per demanar a la poblaciómàxima precaució per evitar incendis forestals.

D’altra banda, el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha destacat la importància de l’aprovació d’un instrument com l’INFOBAL «en un context d’emergència climàtica com l’actual, en què una de les principals conseqüències són incendis forestals cada vegada més intensos i extensos». «Sabem que el risc zero no existeix, però sí que el podem minimitzar i això és el que persegueix aquest Pla. La prevenció és l’eina clau per fer front als incendis forestals i l’INFOBAL fa extensiva la corresponsabilitat d’aplicar-la a totes les administracions i societat».

El nou pla ha estat aprovat i elaborat amb un alt nivell de consens, ja que s’ha treballat i s’han tingut en compte les aportacions de tots els cossos de bombers, l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, Delegació de Govern, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Protecció Civil, policies locals, i l’IBANAT.

La primera novetat de l’INFOBAL és que defineix dues èpoques de perill d’incendis forestals:

L’època de perill alt, compresa entre l’1 de maig i el 15 d’octubre.

L’època de perill baix, compresa entre l’1 de gener i el 30 d’abril, i entre el 16 d’octubre i el 31 de desembre.

Una altra de les novetats importants de l’INFOBAL és la millora de la cartografia del risc, en la qual es defineix quines són les zones d’alt risc d’incendi. Per definir-les, s’integren tres factors: la perillositat potencial, la importància de protecció i la dificultat d’extinció, de manera que s’estableix una zonificació que permet discriminar les diferents àrees de defensa prioritària.

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència del Pla es dona prioritat i especial atenció a certes infraestructures, equipaments o serveis que es consideren d’especial importància per a la població o poden donar lloc a efectes catastròfics. La seva ubicació respecte a l’incendi forestal afecta la gestió de l’emergència.

És destacable la incorporació de plans d’actuació d’àmbit local, que hauran de redactar determinats municipis que tenen més risc d’incendi forestal o urbanitzacions en perill d’incendi forestal. L’hauran de desenvolupar un total de 31 municipis.

S’incorpora l’autoprotecció com a eina de prevenció contra els incendis forestals. D’aquesta manera, els municipis també hauran de dur a terme plans d’autoprotecció amb l’objectiu de complementar les tasques de prevenció i vigilància, organitzar els mitjans humans que hi hagi fins a l’arribada dels cossos superiors, facilitar les tasques d’extinció i garantir la possible evacuació o confinament de persones en cas que sigui necessari.

Finalment, l’INFOBAL crea un grup tècnic permanent que servirà per millorar la coordinació i la constant revisió de protocols d’actuació comuns. De fet, s’estableixen una sèrie de mesures i tasques concretes per a la millora de la coordinació entre les administracions. 

INSPECCIÓ A PLATGES I OFEGAMENTS

D’altra banda, en el Ple s’ha donat compte de l’activitat d’inspecció a les platges per part de la Direcció General d’Emergències i Interior. L’objectiu per a aquesta temporada d’estiu és que es duguin a terme visites tècniques i inspeccions a totes les platges de risc alt de les quatre illes.

Es procedirà a inspeccionar totes les platges de risc mitjà que s’ha detectat que han patit canvis d’ocupació, usos i perfils de visitants, així com les platges de risc baix, de les quals s’atendran prioritàriament les que no tenen socorrista de reacció i les que no han col·locat encara els elements bàsics de seguretat com l’abalisament.

De moment, s’han fet 32 visites tècniques i 13 inspeccions. A més a més, les embarcacions de la Direcció General d’Emergències i Interior estan fent controls d’abalisament, d’ocupació i de revisió, en general, des de la costa per a zones de difícil accés.

Pel que fa als ofegaments, la consellera ha informat que durant aquest any s’han produït gairebé 450 incidents greus a platges i piscines de les Illes Balears, 29 dels quals han tingut resultat de mort, per la qual cosa ha demanat a la població «precaució a les zones de bany i evitar riscs innecessaris, tenint cura de nosaltres mateixos i de les persones a càrrec nostre, com infants o gent gran».

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt