Ara llegint
Els Agents de Medi Ambient passaran a tenir consideració de policia administrativa en la nova llei

Els Agents de Medi Ambient passaran a tenir consideració de policia administrativa en la nova llei

Els Agents de Medi Ambient passaran a ternir consideració de policia administrativa en la nova llei

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), ha aprovat dos avantprojectes de llei per estandarditzar la situació laboral de dues figures clau en la protecció del territori: els bombers forestals i els agents mediambientals. D’aquesta manera, les normatives aprovades tendiran a assegurar unes condicions laborals i de professionalitat equivalents a tot el territori nacional per a aquests col·lectius.

“Els dos importants instruments normatius aprovats apuntalen el compromís del Govern en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals, i en la protecció dels que ens protegeixen davant seu. Dues realitats que són indissociables”, ha destacat la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.

Fins ara, la figura dels agents mediambientals i forestals s’havia configurat de manera heterogènia als diferents territoris d’Espanya, segons han explicatg des del Ministeri. Les comunitats autònomes, d’acord amb les seves competències, han regulat i desenvolupat tant la figura d’agent forestal com la d’agent mediambiental, i n’han establert els cossos i les escales, amb diferents denominacions i funcions. Alhora, l’Administració General de l’Estat compta per part seva amb l’Escala d’Agents Mediambientals d’Organismes Autònoms del Ministeri de Medi Ambient.

Per revertir aquesta situació, que genera desigualtats entre els treballadors de les diferents regions d’Espanya, el Ministeri ha treballat en el desenvolupament d’un nou règim jurídic bàsic per al sector, en col·laboració amb totes les administracions públiques implicades i de la mà dels agents socials.

Així, l’instrument normatiu que ara es presenta establirà un marc jurídic en què es defineix l’estatus i les tasques a exercir per part dels agents forestals i mediambientals, entre les quals hi ha tasques de custòdia i vigilància de la natura, el suport a la gestió del medi ambient, i l’auxili i col·laboració en emergències i protecció civil al medi natural.

D’aquesta manera, els agents forestals i mediambientals passaran a tenir la consideració de policia administrativa especial i de policia judicial en sentit genèric. A més, en l’exercici de les seves funcions, tenen a tots els efectes legals el caràcter d’agents de l’autoritat, sense perjudici de l’obligació de col·laboració amb les forces i els cossos de seguretat de l’Estat.

Llei bàsica dels bombers forestals

Per la seva banda, les persones que es dediquen a la prevenció i extinció d’incendis forestals a Espanya presten els seus serveis en dispositius integrats en uns models de gestió molt diversos. A les Illes Balears estan englobats dins l’empresa pública Institut Balear de la Natura (IBANAT).

La diferent consideració dels bombers forestals a cada comunitat autònoma s’explica perquè, una vegada que es van produir les transferències de competències en matèria ambiental i forestal, les comunitats varen desenvolupar la seva pròpia normativa en l’organització dels serveis de defensa contra els incendis forestals.

Algunes comunitats van emmarcar aquesta activitat dins l’àmbit forestal i d’altres van desenvolupar una estructura que es basava en protecció civil, amb diferents models existents a la realitat territorial nacional. En alguns casos, la lluita contra els incendis forestals es duu a terme a través d’empreses públiques, mentre que en altres es recorre a empreses privades, amb contractacions directes de les comunitats autònomes mateixes o les seves agències, o d’altres administracions, com la local.

Per això, l’avantprojecte de llei bàsica dels bombers forestals pretén homogeneitzar aquesta situació, establint un nou marc que determini de manera explícita quins són els seus drets, deures, els mitjans de què han d’estar dotats, mesures de seguretat i de coordinació en els seus actuacions. Tenint en compte a més que, en nombroses ocasions, treballen en incendis fora de la seva comunitat autònoma d’adscripció.

“Els incendis forestals que s’han produït a Espanya els darrers anys han provocat conseqüències mediambientals, econòmiques i humanes irreparables”, ha recordat la vicepresidenta Ribera. A això cal sumar-hi els efectes del canvi climàtic, com les onades de calor, cada cop més freqüents i prolongades, que fan que els incendis siguin més virulents i es propaguin amb més facilitat. “Els incendis no entenen de fronteres territorials, han canviat el seu patró –ja no són estacionals– i exigeixen cada vegada més una major coordinació i cooperació”.

La norma regularà amb caràcter bàsic les condicions en què aquests professionals, que presten un servei essencial i d’interès social, duen a terme la seva feina. I amb independència de la naturalesa juridicolaboral concreta que en cada cas ostenti el personal, ja sigui funcionari, personal laboral o personal contractat per empreses públiques o privades a què les administracions públiques hagin contractat per a la prestació d’aquests serveis, segons han explicat des del Ministeri.

Entre les funcions que han d’exercir els bombers forestals, i que recull el text, hi ha les operacions d’extinció d’incendis forestals, les tasques de prevenció, vigilància i detecció, i el manteniment d’infraestructures, equips i instal·lacions per a la prevenció i l’extinció de aquests incendis.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt