Ara llegint
Porta oberta per utilitzar la llana d’ovella per fer compostatge o per a l’encoixinat d’arbres

Porta oberta per utilitzar la llana d’ovella per fer compostatge o per a l’encoixinat d’arbres

Definitivament la llana d’ovella ha deixat de tenir sortida industrial i un valor complementari per als pagesos i ramaders. No obstant això el Govern Balear acaba d’elaborar un manual per poder utilitzar la llana que es genera dins una explotació agrícola com a material de compostatge o per a l’encoixinat dels arbres.

D’aquesta manera es dona solució a un problema dels ramaders, que obligava a eliminar aquest subproducte a plantes de tractament específiques, amb el cost que això li suposava.

Mallorca Rural, entitat que promou i defensa els interessos socioeconòmics de la zona rural de Mallorca, seguint els objectius estratègics definits en la seva Estratègia Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) 2014-2020, és qui ha liderat el Projecte Pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a material aplicable en el sector industrial.

L’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) és l’entitat que desenvolupa l’assistència tècnica que s’ha finançat a través dels fons FEADER, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Fruit d’aquest projecte, que té com a objectiu donar resposta a la situació actual de la llana a Mallorca, se’n deriva aquest nou aprofitament de la llana bruta a la pròpia explotació d’origen i amb un ús exclusivament agrícola, com per exemple, per a compostatge o encoixinat dels arbres. Qualsevol altre ús industrial o fora de la finca haurà de seguir el procediment habitual.

Resposta al sector

Així es dona resposta a una reclamació del sector ramader que ha vist com la llana s’ha convertit en un producte de rebuig sense valor comercial i sense ús a les finques, ja que la normativa obliga a que no es dipositi directament al terra, sinó que es traslladi a plantes de tractament específiques amb un cost pel productor.

El futur del projecte pilot de Mallorca Rural passa per desenvolupar una Guia de Bones Pràctiques Agrícoles, en coordinació amb els Veterinaris de la Direcció general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural,  on es contempli noves activitats agràries d’aprofitament del recurs per a que la llana pugui fer-se  servir com a fertilitzant líquid o que el rentat es pugui fer a la pròpia explotació, encara no aprovades, i que aniran acompanyades de formació per a agricultors i ramaders.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt