Ara llegint
La conservació de la biodiversitat ha de ser un eix fonamental en la política de la propera legislatura

La conservació de la biodiversitat ha de ser un eix fonamental en la política de la propera legislatura

GOB FORA VILA

El patrimoni natural és un element bàsic de la nostra realitat ambiental i social, amb una importància extraordinària no només per a la conservació de la biodiversitat (justificació més que suficient) sinó també per al manteniment de l’economia illenca. Així, pot contribuir a valoritzar la producció de bens, i a fer possible la realització de serveis lligats a la protecció i aprofitament sostenible del medi natural com a mitjà per a la creació d’economia local. Tot i això, la política balear de protecció, gestió i conservació del patrimoni natural segueix ocupant un paper ben poc rellevant i no és una prioritat. En un escenari actual i previsible d’increment de les pressions antròpiques sobre la biodiversitat cal adoptar una política més compromesa amb la conservació, per evitar la pèrdua patrimonial.

Per això, a les portes d’una nova legislatura i ara en plena campanya electoral posam sobre la taula una sèrie de fites que consideram són prioritàries i proposam siguin assumides per les formacions polítiques que optaran a governar les illes els propers 4 anys.

  • La conservació de la biodiversitat s’ha d’abordar de forma més compromesa i ha de condicionar totes les polítiques sectorials, especialment en àrees clau com agricultura, pesca, planificació hidrològica, energia i turisme, sobre una base legal actualitzada, sòlida, compromesa i ajustada a la situació balear (és prioritària una Llei de conservació del patrimoni natural de les Illes Balears), i amb els recursos econòmics i els mitjans suficients.
  • La dotació de recursos humans suficients és imprescindible per desenvolupar una gestió conservacionista creíble i eficient. Cal incrementar especialment els efectius dedicats a la vigilància, la instrucció de procediments, l’elaboració d’instruments de planificació i la gestió dels espais naturals sobre el terreny.
  • Cal avançar en la declaració de nous espais protegits, i especialment en la designació de zones de protecció estricta, per donar compliment als compromisos assumits amb l’Estratègia Europea de Biodiversitat que fixa per al 2030 l’objectiu del 30% de territori tant terrestre com marí protegit el 2030, i un 10% amb protecció estricta. La creació del Parc natural de Ponent, l’ampliació (terrestre i marina) del Paratge natural de la Serra de Tramuntana i l’ampliació marina del Parc natural de sa Dragonera haurien de ser prioritàries, així com l’increment de les zones de reserva integral tant als parcs i paratges naturals com a les reserves marines.
  • S’han de reenfocar les prioritats de gestió dels espais protegits, reforçant les àrees de conservació, seguiment i investigació, prioritzant la recuperació i conservació de les espècies i els hàbitats naturals i el garantiment de les seves funcions ecològiques i ambientals per davant de la resta d’usos com l’aprofitament turístic. Els espais protegits han de poder ser gaudits, per la ciutadania resident i pels visitants, però no cal perdre de vista que la seva funció fonamental és la recuperació i conservació del patrimoni natural. Cal subsanar la deficiència crònica que pateixen els espais protegits quant a planificació a mig termini (plans de gestió), fet que provoca una gestió basada en les oportunitats del moment i en la improvisació, i no en un vertader full de ruta.
  • Cal disposar d’una estratègia balear de bioseguretat, amb implicacions a totes les àrees de gestió de les diferents administracions, per prevenir i abordar convenientment l’impacte causat per les espècies exòtiques invasores, un dels problemes més importants per a la conservació de la biodiversitat arreu del món i especialment als sistemes insulars. Així, s’ha de disposar d’un marc legal suficient i operatiu, incrementar els controls en l’arribada de mercaderies biològiques vives, en especial les destinades a l’agricultura, la ramaderia, la jardineria i la tinença d’animals, i dur a terme campanyes efectives tant d’eliminació de les espècies invasores com de conscienciació de la ciutadania per tal que sigui conscient del problema.

Aquestes i moltes més propostes relatives a la conservació de la biodiversitat a les Balears formen part d’un document general de propostes davant les properes eleccions autonòmiques, insulars i locals que hem elaborat i que els propers dies posarem a disposició de les formacions polítiques interessades en abordar la protecció i conservació del medi ambient en els seus programes.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt