Ara llegint
El Govern Balear convoca 95 places de Policia Local per a 15 municipis

El Govern Balear convoca 95 places de Policia Local per a 15 municipis

El Govern de les Illes Balears, mitjançant l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), ha publicat la convocatòria de les proves selectives del procés unificat per cobrir places de categoria de Policia Local de diversos municipis de les Illes Balears en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). En aquesta convocatòria s’ofereixen un total de 95 places per a 15 municipis, de les quals hi ha 80 places d’oferta pública d’ocupació per reposició d’efectius a Mallorca, 14 a Menorca i una a Eivissa. Aquestes places corresponen a l’escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, grup C, subgrup C1.

Aquesta convocatòria consisteix en un procediment selectiu per cobrir places de funcionari de carrera per a la categoria de Policia Local als municipis d’Artà, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Muro, Palma, Pollença, Sa Pobla, Sencelles, Sóller i Son Servera, a Mallorca; Ciutadella, Ferreries i Maó, a Menorca, i Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.

El procediment selectiu per accedir a la categoria de Policia Local consta de dues fases, una d’oposició i la segona de pràctiques. Així, la primera fase consta de quatre proves: una prova d’aptitud física, dos tests de coneixements i una prova psicològica i de personalitat. Un cop superades aquestes proves i adjudicada una plaça a un dels municipis participants segons la nota obtinguda en les proves de coneixements, els municipis han de nomenar els aspirants com a funcionaris en pràctiques.

Pel que fa a la fase de pràctiques, aquesta inclou el Curs Bàsic de Capacitació, de 800 hores que imparteix l’EBAP, i les pràctiques en els municipis de destinació, amb una durada de sis mesos.

El procés selectiu finalitza en haver superat el període de pràctiques. La situació de personal funcionari en pràctiques s’ha de mantenir fins que sigui nomenat personal funcionari de carrera, si escau, o qualificat de no apte.

El termini de presentació d’instàncies s’obri demà, dia 3 d’abril i finalitza el dia 30 d’aquest mateix mes. Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu s’han de presentar obligatòriament per via telemàtica. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt