Ara llegint
Nova passa per a l’aprovació del Pla de Gestió del Risc d’Inundació de les Illes

Nova passa per a l’aprovació del Pla de Gestió del Risc d’Inundació de les Illes

El Consell de Govern ha aprovat amb caràcter previ la revisió del segon cicle del Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, així com remetre’l al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per continuar la tramitació i aprovar-lo de manera definitiva.

L’objectiu dels plans de gestió del risc d’inundació és aconseguir una actuació coordinada de totes les administracions públiques i la societat per reduir les conseqüències negatives de les inundacions, basant-se en el programa de mesures que cada una de les administracions ha d’aplicar en l’àmbit de les seves competències. Aquestes actuacions s’han d’emmarcar en els principis de solidaritat; coordinació i cooperació interadministrativa, i respecte al medi ambient, i particularment en els objectius mediambientals prevists en la Directiva marc de l’aigua (DMA).

L’instrument de planificació per als pròxims sis anys —i que es correlaciona amb el Pla Hidrològic— té quatre eixos d’actuació principals. Així, les mesures proposades s’adapten al context de l’emergència climàtica i s’enfoquen a potenciar la cultura del risc entre la població i les institucions, apostant per les mesures de prevenció. Igualment, les mesures se centren a assolir una millora del coneixement, així com a cercar solucions basades en la natura, deixant de banda les construccions artificials per afrontar les inundacions.

El pressupost previst per a les actuacions del segon cicle és de 133 milions d’euros. Entre les actuacions hi ha les mesures per reduir els riscs d’inundació al torrent de ses Planes – Ca n’Amer, a Sant Llorenç, així com actuacions al torrent Gros i al de na Bàrbara, a Palma. D’altra banda, cal remarcar que en les actuacions es prioritzaran les solucions basades en la natura (SbN), com ara la restauració fluvial o les mesures de retenció natural d’aigua.

La millora del coneixement és un altre dels objectius del segon cicle del Pla a través de la modelització dels fenòmens, la millora de la cartografia de les ARPSI o de l’inventari de les obres de defensa existents. Igualment, en l’àmbit autonòmic, es persegueix el foment de la cultura del risc a través de campanyes de comunicació per tal de generar consciència ciutadana envers la necessitat de prevenció, ja que mai no hi haurà risc zero.

La demarcació hidrogràfica de les Illes Balears té 11 àrees de risc potencial significatiu d’inundació (ARPSI) d’origen fluvial i 32 d’origen costaner.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt