Ara llegint
L’equip de Sant Agustí Vell enceta un nou projecte quinquennal

L’equip de Sant Agustí Vell enceta un nou projecte quinquennal

L'equip de Sant Agustí Vell enceta un nou projecte quinquennal

El Projecte Arqueològic Sant Agustí Vell ha encetat un nou projecte quinquennal que s’ha presentat al mateix poblat talaiòtic de Sant Agustí, Es Migjorn Gran. Els codirectors del projecte Montserrat Anglada i Damià Ramis han explicat els avenços d’aquesta primera campanya que s’ha portat a terme durant els mesos de novembre i desembre. Les feines s’han centrat en acabar d’excavar l’habitació adossada a l’Edifici Sud del Talaiot 1, l’anomenat talaiot de Ses Bigues de Mata perquè conserva l’embigat d’ullastre de més de 3.000 anys d’antiguitat.

L’acte ha comptat amb la presència del conseller de Cultura, Joan Pons Torres; el director de l’Agència Menorca Talaiòtica, Antoni Ferrer Rotger; la regidora de Cultura de l’Ajuntament des Migjorn Gran, Tamara Rotger; i un representant de la Fundació ASMAR-Catalina Mercadal. Sant Agustí Vell és un dels jaciments patrimoni mundial de la UNESCO, situat al Component 4 que conformen els assentaments talaiòtics de la zona de barrancs del migjorn de l’illa.

En la situació actual del projecte, es poden avançar algunes conclusions:

L’espai al voltant de l’Edifici Sud va patir una ocupació tardana durant l’edat del ferro, que es va perllongar fins al 300 a.C., aproximadament, d’acord amb la tipologia de les ceràmiques d’importació recuperades tant al corredor d’accés al talaiot com als nivells d’enderroc de l’habitació exterior que s’adossa a la façana de l’Edifici Sud. 

El caràcter d’aquesta ocupació és clarament domèstic, d’acord amb els materials recuperats. El corredor de l’edifici donava accés a l’interior del talaiot, tot i que encara no es pot definir de manera precisa la seva funcionalitat. Per la gran quantitat de fragments d’àmfora trobada, principalment d’Eivissa, és possible que fos femer un cop es va amortitzar la seva funció original. L’altra hipòtesi és que les restes descobertes provinguin de l’interior del talaiot o de les altres habitacions de l’edifici, on se situarien possibles llocs d’emmagatzematge.

D’altra banda, s’han recuperat diferents fragments de molons, així com un morter de pedra, que junt amb la quantitat de llavors de cereal recuperada durant el garbellat del sediment de l’excavació, ens pot fer pensar en un treball relacionat amb el processament d’aquestes llavors per transformar-les en aliment, potser un treball comunitari. 

A partir dels estudis es podran conèixer noves dades que ens ajudin a comprendre millor com eren les comunitats humanes que van habitar el poblat de Sant Agustí a finals de l’època talaiòtica.

L’excavació d’aquests espais de l’edifici, el corredor d’accés al talaiot i l’estança interior, està posant de manifest la seva majestuositat amb estructures arquitectòniques de gran monumentalitat. La factura de la façana resulta impressionant, ja que té una alçada de més de 3 metres, i al bell mig d’aquesta s’hi troba un pòrtic central que encara conserva part de la coberta. Aquesta entrada està avançada respecte a la línia de façana amb una construcció a manera de porxo, que suposa una solució arquitectònica poc coneguda fins ara a la prehistòria balear. 

En el marc del projecte quinquennal es pretén continuar excavant els exteriors per tal de delimitar l’Edifici Sud, així com el seu interior que podria conservar part de la coberta de lloses, i realitzar actuacions de conservació. 

L’excavació l’ha portat a terme l’Associació Arqueologia i Patrimoni sota la direcció de Damià Ramis, Montserrat Anglada i Ismael Moll Pelegrí, i compta amb el suport econòmic del Consell Insular de Menorca, l’Ajuntament des Migjorn Gran, la Fundació ASMAR-Catalina Mercadal i l’estaló logístic del Museu de Menorca.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt