Ara llegint
Menorca posa en marxa un servei d’incineració i retorn de cendres d’animals de companyia

Menorca posa en marxa un servei d’incineració i retorn de cendres d’animals de companyia

El Consorci de Residus i Energia de Menorca ha informat avui en roda de premsa de l'estat de diverses actuacions en matèria de prestació de serveis de recollida i gestió de residus a l'illa de Menorca. La roda de premsa ha estat encapçalada pel president del Consorci de Residus i Energia de Menorca, Simón Gornés, acompanyat del director insular de Medi Ambient, Mateu Ainsa.

El nou servei permetrà que les restes de mascotes es puguin incinerar de forma individual i diferenciada, i que posteriorment es puguin recuperar les seves cendres, que seran entregades als usuaris del servei mitjançant un contenidor habilitat i acompanyades d’un certificat d’incineració de cada animal. Aquest nou servei l’ha posat en marxa el Consorci de Residus i Energia de Menorca i la UTE Es Milà, encarregada de la gestió de les instal·lacions de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà,

Per a la prestació del nou servei, la UTE Es Milà ha adaptat les seves instal·lacions i ha instal·lat un nou forn que servirà específicament per a la incineració d’animals de companyia fins a un màxim de 75 kg. Per fer ús del servei, que tindrà un cost de 175 € més IVA , els interessats poden telefonar directament a l’Àrea de Gestió de Residus de Milà al 971 35 11 55.

Aquest nou servei s’ha posat en marxa com a resposta d’una demanda social impulsada al llarg dels darrers anys per propietaris de mascotes i protectores d’animals per a la prestació d’un servei d’incineració individual i diferenciada d’animals de companyia. Fruit d’aquesta demanda social, el Consorci de residus va sol·licitar a l’empresa concessionària UTE Es Milà una oferta per la prestació d’aquest servei per la qual es va iniciar el 2017 la modificació del contracte d’explotació de Milà per a la seva inclusió. Aquesta modificació no s’ha formalitzat fins a dia d’avui.

A banda de l’anterior, el Consorci recorda que el servei d’incineració de restes d’animals de companyia no individualitzat i sense retorn de cendres seguirà funcionant igualment.

La roda de premsa ha estat encapçalada pel president del Consorci de Residus i Energia de Menorca, Simón Gornés, acompanyat del director insular de Medi Ambient, Mateu Ainsa.

Reforç en la recollida de residus a generadors singulars, industrials, comercials i domèstics a 6 municipis

El Consorci també ha anunciat la modificació i pròrroga del contracte de recollida de residus en els municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Alaior i Sant Lluís per a la millora del servei.

Aquest contracte engloba la prestació del servei en els 6 municipis, i consta de 4 lots adjudicats a diverses empreses: (1) la recollida de residus, (2) el subministrament de contenidors, (3) l’organització de campanyes de comunicació i (4) el control de la qualitat del servei.

Després d’haver avaluat durant el 2023 el funcionament del servei de recollida per a tots els usuaris contemplats (generadors singulars, industrials, comercials i domèstics) i per a les fraccions de vidre, envasos, paper i cartó i matèria orgànica, i atès que 3 dels 4 lots compten amb dates de finalització properes, el Consorci ha decidit prorrogar el contracte fins al 30 de novembre de 2025 i procedir a la seva modificació amb la incorporació de millores per a la resolució de les deficiències detectades i amb la voluntat d’adaptar el servei a les necessitats dels usuaris. Aquesta modificació s’executa després d’haver estudiat freqüències, mitjans disponibles, resultats i casuístiques concretes.

La modificació del contracte es realitza sobre el lot 1 del servei de recollida, i la pròrroga sobre els lots 1, 3 i 4, atès que la seva prestació està interrelacionada. La pròrroga del lot 2 no s’ha efectuat, però sí que està prevista en un futur pròxim per tal de tenir a disposició del servei de recollida els elements de contenció necessaris fins a la data 30/11/2025.

Les modificacions més destacables del Lot 1 són les següents:

– Pel que fa a la recollida a generadors singulars, s’ampliarà la freqüència de recollida de paper/cartó i d’envasos de 3 a 6 dies per setmana del 16 de juny al 15 de setembre.

– Pel que fa a la recollida dels residus en contenidors a la via pública en els nuclis urbans, també s’ampliarà la freqüència de recollida de totes les fraccions durant totes les temporades: de 3 a 4 recollides setmanals en temporada alta, de 3 a 3,5 recollides setmanals en temporada mitja i d’1,5 a 3 en temporada baixa.

– Quant a la recollida porta a porta comercial de les fraccions de paper i cartó, envasos lleugers, vidre i fracció orgànica, la modificació del contracte amplia les freqüències de recollida eliminant la diferència entre temporada alta i baixa, i estenent a tot l’any les freqüències de la temporada alta. La fracció orgànica tindrà 6 recollides setmanals durant tot l’any, i les fraccions de paper/cartó, envasos lleugers i vidre 3 recollides setmanals durant tot l’any. Durant gran part de l’any aquesta modificació significa passar de 3 a 6 freqüències (FORM) o de 2 a 3 freqüències (resta de fraccions). A més, la recollida comercial de la fracció orgànica passarà a ser un servei nocturn semblant a la recollida que es fa de la fracció resta adaptant el servei a les necessitats de sectors com l’hostaleria i la restauració.

– Quant a la recollida de residus industrial, aquella que es realitza en els polígons de cada municipi, s’igualen les freqüències de recollida amb la recollida comercial, passant de 3 a 6 recollides setmanals per a la fracció orgànica, de 2 a 3 per a envasos, d’1 a 2 o 3 per al vidre i mantenint les 3 recollides setmanals del paper/cartó.

– Finalment, el servei de repàs de rutes passarà de 6 a 7 dies a la setmana durant la temporada alta (del 16 de juny al 15 de setembre). Aquest servei fa un control i repàs de les rutes de recollida per garantir la correcta recollida de totes les fraccions.

El cost de la modificació contractual del servei de recollida, que contempla les millores necessàries per resoldre les mancances detectades, suposa un increment anual del preu del contracte de 389.861,57 € (IVA exclòs).

El cost total de les modificacions i pròrrogues dels diferents lots del contracte fins al 30 de novembre de 2025 és d’un total de 3.433.904,68 € (IVA exclòs).

Servei de recollida porta a porta a Maó i Es Castell

En relació amb el porta a porta a Maó i Es Castell, el Consorci de Residus i Energia de Menorca estudia actualment els resultats i la implantació per fases del servei de recollida porta a porta comercial i domiciliària que s’està efectuant en ambdós municipis. L’objectiu d’aquest estudi és valorar la possibilitat d’implementar les millores que siguin necessàries per garantir un servei de qualitat, fet que podria també comportar modificacions en el contracte d’aquest servei.

D’aquesta manera, el Consorci reitera el compromís amb els objectius de la directiva europea i la legislació estatal i balear per a la separació en origen de, com a mínim, el 50% del pes dels residus objecte de recollida. Fins ara, les dates de recollida del porta a porta a Maó i Es Castell superen amb escreix aquesta xifra, arribant al 80% de recollida separada en origen. Com a Reserva de Biosfera, Menorca té l’obligació de convertir-se en un referent en la gestió dels residus.

Contenciosos administratius amb la UTE Es Milà

El Consorci de Residus i Energia de Menorca també ha volgut informar sobre l’estat actual de les relacions amb la UTE Es Milà (Prezero i Adalmo), encarregada de la gestió de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà.

Actualment, hi ha oberts 3 contenciosos administratius i un més en marxa presentats per la UTE Es Milà al Consorci de Residus i Energia de Menorca per diverses consideracions en l’execució de l’actual contracte d’explotació de les instal·lacions de Milà:

1. Contenciós relatiu a l’acumulació de residus presents a la instal·lació a l’inici de la concessió. A dia d’avui, els serveis jurídics estan estudiant la possibilitat de recórrer la sentència desfavorable que obliga a pagar al Consorci un cost de 487.222,07 €, més interessos.

2. Contenciós relatiu al sobrecost de les obres de les naus 6 i 9 de Milà que apuja un import de 1.131.463,71 €.

3. Contenciós relatiu a reclamacions diverses com el segellat de Milà I, reparació de la cel·la 3 i bassa de lixiviats, entrades menors de residus, reducció de la capacitat de les cel·les d’abocaments i altres, el que suposa un import total de 1.854.715 €.

4. Contenciós relatiu a la menor entrada de residus SANDACH des de l’any 2019 fins al mes d’octubre de 2023, el que, segons la UTE, apujaria un import d’1.081.580,78 €. Aquesta reclamació es pretén ampliar temporalment fins al final de la concessió (2040).

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt