Ara llegint
Santa Eugènia posa en marxa una campanya divulgativa per prevenir incendis

Santa Eugènia posa en marxa una campanya divulgativa per prevenir incendis

Santa Eugènia posa en marxa una campanya divulgativa per prevenir incendis

L’Ajuntament de Santa Eugènia ha presentat una campanya divulgativa adreçada a la prevenció d’incendis forestals i dirigida, principalment, a propietaris d’habitatges disseminats, sovint envoltats de vegetació o situats en zona d’alt risc d’incendis forestals.

Aquesta actuació, que està prevista en el Pla Local d’Incendis Forestals de Santa Eugènia, té com objectiu informar dels riscs d’incendis dels habitatges, les mesures de prevenció que s’han de seguir per protegir els habitatges i les persones en cas que hi hagi un incendi i la regulació de l’ús del foc en cas de voler fer cremes de restes vegetals.

La reducció del combustible fòssil a les immediacions de l’habitatge, evitant la vegetació contínua, la poda del sotabosc, allunyar de l’habitatge qualsevol combustible o material inflamable i comptar amb eines bàsiques (màneges, destrals, etc) contra incendis són algunes de les recomanacions que es donen als propietaris.

Els propietaris d’habitatges en disseminat han de dur a terme una sèrie de mesures d’autoprotecció que salvaguardaran els seus béns i sobretot a les persones i facilitaran enormement les tasques dels serveis d’extinció en cas que es produeixi un incendi forestal, segons s’explica a la documentació.

L’elaboració d’aquesta campanya ha estat subvencionada íntegrament pel Consell de Mallorca en el marc de les Subvencions per a accions incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que l’Ajuntament aprovà en sessió plenària el 15 de desembre de 2020.

El repartiment es farà porta a porta a través dels 9 grups de bústies situades en disseminats a tot el municipi de Santa Eugènia.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt