Ara llegint
Endesa realitza un simulacre d’incendi i incident mediambiental a la subestació de Marratxí

Endesa realitza un simulacre d’incendi i incident mediambiental a la subestació de Marratxí

Endesa realitza un simulacre d'incendi i incident mediambiental a la subestació de Marratxí

Endesa ha realitzat un simulacre d’emergència d’incendi i d’incident mediambiental, amb vessament de líquid aïllant, que ha duit a terme a la subestació de Marratxí, dins dels plans de prevenció i seguretat, que la companyia duu a terme a totes les instal·lacions de les Illes Balears per a posar a prova els protocols a seguir davant d’una situació d’emergència.

L’objectiu del simulacre és el de valorar la capacitat de reacció de l’organització davant d’una emergència per incendi i una emergència ambiental amb vessament de líquid aïllant.

La realització del simulacre a més de constituir un entrenament del procediment davant d’emergències, posa a prova la gestió del Centre de Control, l’equip de reforç, el Pla Operatiu d’Emergències, el sistema de comunicació, l’empresa contractista i el procediment de gestió d’emergències ambientals. Així mateix, en aquest cas, és un exercici pràctic de coordinació amb els serveis d’emergència de l’112 i els Bombers de Mallorca, tal com es preveu en el Procediment signat amb aquest servei.

Escenari d’avaria

A la subestació de Marratxí, s’ha recreat un escenari en el qual una avaria en un transformador provoca un incendi i una fuita de líquid aïllant, fet que genera l’activació de les alarmes. Automàticament, es mobilitzen els tècnics d’intervenció, que comproven que l’alarma és real i s’activen tots els mecanismes d’actuació.

Una vegada activat el Pla d’emergència el Cap d’intervenció informa de la situació al Cap d’Emergència i es desplacen a la subestació. Juntament amb l’arribada de l’Equip de Primera Intervenció a la subestació, confirmen que hi ha un incendi en un transformador amb fuita de líquid aïllant, i informen el Centre de Control.

Després de comprovar en camp que la magnitud de l’incendi no permet extingir-lo per mitjans propis, s’avisa a l’112 i als Bombers de Mallorca, que es desplacen a la subestació. Amb l’arribada dels bombers a la subestació, que són rebuts pel Cap d’Intervenció en el punt de trobada i informats de l’emergència, es constata la situació del transformador en flames, que no hi ha tensió en el transformador, i de les zones pròximes en les quals sí que existeix tensió.

A continuació els bombers refreden amb el transformador sinistrat. Una vegada extingit l’incendi, es posa en marxa el Pla de Contingència Mediambiental per tal de controlar el vessament de líquid aïllant amb material absorbent i fer tota la recollida del material vessat. Seguidament s’ha fet un seguiment mediambiental segons els procediments establerts.

L’objectiu del simulacre

Segons han detallat des de la companyia, els simulacres són exercicis preventius, que imiten una situació real, per a la seguretat laboral i per a preparar els treballadors per a afrontar situacions adverses. L’objectiu d’aquests entrenaments és recordar els protocols d’actuació a realitzar en cas d’incidents complexos i estar preparats per a actuar de manera segura i efectiva en cas de produir-se’n, minimitzant també el temps de resposta i normalització del servei elèctric en cas que es veiés afectat. La realització d’un simulacre, a banda de constituir un entrenament dels procediments d’emergència, posa a prova la gestió del personal que està de guàrdia, del centre de control de la Companyia, i els sistemes de comunicació interns i externs.

Aquest tipus de situacions es realitzen de manera periòdica i itinerant a les diferents subestacions d’Endesa de manera proactiva per a comprovar que l’organització, metodologia i mitjans disponibles són els adequats per mitigar els efectes d’una situació d’emergència i alhora vetllar perquè es compleixen les normatives.

S’ha d’esmentar que aquest simulacre s’emmarca dins del “Procediment de Coordinació entre EDRD a Balears i els Bombers de Mallorca”, on es preveu la realització de com a mínim un simulacre i/o activitat formativa anual de manera conjunta, amb l’objectiu de conèixer les principals instal·lacions, a més de treballar els aspectes de coordinació i posar a prova el propi procediment.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt