Ara llegint
Endesa modifica 244 punts de la xarxa de distribució per evitar perills per a l’avifauna

Endesa modifica 244 punts de la xarxa de distribució per evitar perills per a l’avifauna

Endesa modifica 244 punts de la xarxa de distribució per evitar perills per a l'avifauna

L’empresa e-distribución, la filial de xarxes d’Endesa, va realitzar l’any passat actuacions de reforma o aïllament de més de 4.200 suports de les esteses aèries per minimitzar el risc d’electrocució dels ocells i va instal·lar balises salvaocells en 35 quilòmetres de línies per a reduir el risc de col·lisió de l’avifauna.

Amb aquestes actuacions, e-distribución avança en la reducció del risc de la xarxa elèctrica sobre els ocells a les Illes Balears, Andalusia, Extremadura, Catalunya, Aragó i Canàries, zones on opera com a companyia distribuïdora.

Les actuacions de protecció de l’avifauna inclouen tant mesures preventives com correctores. D’una banda, els nous traçats de línies es dissenyen tenint en compte els corredors de vol dels ocells, amb nous components i dissenys que redueixen l’impacte de la xarxa en les espècies locals, minimitzant el risc de col·lisions dels ocells en els cables i eliminant el risc d’electrocució a les torres on van subjectes aquests cables. Respecte a la xarxa existent, cada any s’analitzen les línies en les quals és prioritari realitzar correccions tenint en compte les actuacions preferents marcades per cada Comunitat Autònoma.

Aquestes adequacions consisteixen, d’una banda, en la instal·lació de balises anticol·lisió que es col·loquen en les línies perquè siguin més visibles i permetin als ocells modificar el vol per a evitar el xoc amb les esteses. Endesa ha posat en marxa un sistema innovador de col·locació de balises en les línies elèctriques mitjançant l’ús de drons, que permet realitzar l’operació amb total seguretat i evita, a més, el tall de subministrament durant la instal·lació dels dispositius en la major part dels casos.

A més de les mesures per a evitar el xoc dels ocells amb les esteses durant el vol, les actuacions cerquen minimitzar el risc d’electrocució quan es posen en els suports de les línies elèctriques. L’adaptació dels suports de les línies permet que hi hagi una distància segura entre l’ocell i els elements amb tensió per a evitar que pugui tocar dos elements amb diferent potencial (com la torre i un cable) de manera simultània. El canvi d’aïlladors per a garantir les distàncies de seguretat, el folrat de cables i les mesures d’aïllament amb una funció dissuasiva de posada d’aus en torres de Mitjana Tensió són algunes de les actuacions desenvolupades per a minimitzar el risc d’electrocució.

Col·laboració amb el Govern

La filial d’Endesa, e-distribución, té signats convenis de col·laboració per a la protecció de l’avifauna amb els Governs d’Andalusia, Aragó, Balears, Canàries i Catalunya, que permeten planificar i executar l’adaptació de les línies o suports prioritaris de manera consensuada amb els òrgans competents.

L’any 2022, a les Illes Balears, s’han fet 244 actuacions de reforma o aïllament de suports de la xarxa aèria de distribució elèctrica. Des del 2004 està en vigor Conveni de Col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. e-distribución ha col·laborat a més amb el Projecte Europeu Aquila a-LIFE per a la recuperació de l’àguila cuabarrada, i amb altres projectes de recuperació de diverses espècies de rapinyaires a les illes, centrant-se en la modificació i adequació dels suports considerats perillosos per als rapinyaires.

Cal esmentar, que la companyia també col·labora amb el GOB en el projecte de protecció i radioseguiment de la milana i la publicació de l’Anuari Ornitològic de Balears.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt