Ara llegint
Pren forma el Patronat de la Fundació del Parc Arqueològic Puig de sa Morisca

Pren forma el Patronat de la Fundació del Parc Arqueològic Puig de sa Morisca

Pren forma el Patronat de la Fundació del Parc Arqueològic Puig de sa Morisca

El Patronat de la Fundació del Parc Arqueològic Puig de sa Morisca s’acaba de constituir aquesta mateixa setmana, un any després de la creació de la Fundació que duu el mateix nom. En la primera reunió, celebrada ahir vespre i presidida pel batle de Calvià Juan Antonio Amengual, també hi eren presents els vocals de l’Ajuntament, Manuel Mas i Jaime Bujosa; el director general de Cultura del Govern de les Illes Balears, Pedro Vidal; la directora insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, Isabel Arnau; i el vicerector de la UIB de Política Científica i Recerca, Víctor Homar. Els patrons són els encarregats de gestionar el futur Museu del Parc Arqueològic.

El Patronat exercirà diverses atribucions, com ara l’aprovació dels pressupostos i comptes anuals, la modificació dels Estatuts, i la designació de persones benefactores o protectores.

L’objectiu principal d’aquest Patronat és la conservació, recerca, restauració, exposició, valoració, difusió i socialització del patrimoni històric i cultural, amb un enfocament particular en els jaciments, espais naturals i objectes d’interès de Calvià i altres llocs vinculats amb el Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca, abastant principalment les Illes Balears i especialment Eivissa. Segons ha explicat el tinent de batle Jaime Bujosa, moltes de les peces trobades en les excavacions provenen de la Pitiusa major, per haver estat una ruta marítima de tràfic comercial amb Calvià.

Els objectius de la Fundació es poden assolir mitjançant activitats diverses, com ara adquisició, conservació i restauració de béns, fer valdre el patrimoni, així com la recerca, exposició, difusió, assessorament tècnic, activitats educatives i de promoció turística, entre d’altres.

El Museu, de 1.500 metres quadrats, s’articula en dues plantes, a través de diverses sales d’exposició. A una, hi ha la col·lecció permanent, titulada Humans in contact, on es narra la història de les relacions humanes al llarg del temps. El tinent de batle Jaime Bujosa ha assenyalat que en aquesta sala hi ha previst que s’hi exposin peces prehistòriques cedides pel Museu de Mallorca, gràcies a un acord arribat amb aquesta institució. Així mateix, també en una sala del pis inferior s’hi farà la recreació d’una cova, on també s’ubicaran peces del Museu de Mallorca.

El patrimoni de la Fundació està compost pels béns i drets aportats pels patrons, així com per altres contribucions i subvencions rebudes. Quant al finançament de les activitats de la Fundació, es contemplen diverses fonts, com les aportacions dels membres permanents, donacions, resultats d’explotacions econòmiques i subvencions. En els Estatuts es recull que la Fundació pot reconèixer un estatus especial a aquelles persones o institucions que col·laborin amb la seva missió, amb aportacions econòmiques o suport a la cultura, amb l’establiment de períodes de reconeixement i possibilitat de pròrroga.

Pel que fa a la durada, la Fundació es configura com a permanent i indefinida. No obstant això, en cas d’extinció, els béns han de destinar-se a fins culturals, i aquells que no siguin propietat plena de la Fundació han de retornar als seus propietaris originals.

Activitats de 2024

En la reunió d’ahir vespre també es va aprovar el programa de 39 activitats per al 2024, enfocades en tres objectius principals:

– Posar en marxa operativament la Fundació, dotant-la del personal i la infraestructura necessaris, incloent-hi plans d’igualtat, seguretat i gestió de material arqueològic.
– Millorar les infraestructures de visita del Parc mitjançant senyalització, camins i àrees de descans.

– Ampliar l’oferta d’activitats per a diversos públics, amb més acollida per a activitats didàctiques i cicles com Cafè amb experts, Morisca en Família, entre altres.

En destaca especialment la inclusió d’un cicle d’activitats destinades a institucions del tercer sector per a persones amb diverses capacitats i habilitats, amb un èmfasi en l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats.

Antecedents

El 28 de març de l’any passat es va constituir la Fundació del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca, integrada per l’Ajuntament, el Govern, el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears. El patronat, constituït ahir vespre, està compost econòmicament en un 50% per l’Ajuntament de Calvià, i en un 25% pel Govern i el Consell de Mallorca, respectivament. La UIB dona el suport a la recerca científica i a les activitats didàctiques i pedagògiques, així com a l’assessorament i suport tècnic.

En el transcurs del 2023, es va desenvolupar una sèrie d’activitats notables, com la implementació d’un programa d’activitats didàctiques que va comptar amb un total de 121 sessions i amb la participació de 2.684 estudiants. A més, es va organitzar un programa d’activitats destinat al públic en general, amb un total de 14 sessions i la participació de 1.294 persones.

El Parc del Puig de sa Morisca, visitat per unes 70.000 persones a l’any en circumstàncies normals, preserva l’essència durant l’hivern i primavera, moments d’afluència alta. El Museu, finançat amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible, esdevé un reclam cultural i educatiu.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt