Ara llegint
La Producció Agrària Ecològica creix un 10% en només un any, sobretot en olivar i vinya

La Producció Agrària Ecològica creix un 10% en només un any, sobretot en olivar i vinya

La Producció Agrària Ecològica creix un 10% en només un any, sobretot en olivar i vinya

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha presentat avui les dades estadístiques de la Producció Agrària Ecològica de l’any 2023 a les Illes Balears que deixa un balanç extraordinari.

Al llarg d’aquest exercici d’ha produït un increment del 10% de la superfície agrària ecològica, un increment del 5,1% dels operadors i un increment del 13% del ramat ecològic. D’aquesta forma, el 20% de la Superfície Agrària Útil de les Illes Balears ja està certificada en ecològic.

Dins l’apartat de la indústria agroalimentària destaca l’increment del 29% de l’activitat de les tafones o envasadores d’oli i l’increment de l’11% dels cellers i embotellat de vins i caves.

Operadors

En concret a les Illes Balears s’han incorporat 62 operadors més. S’ha passat de 1.196 a 1.258 operadors ecològics, cosa que suposa un increment del 5,1%.

Per tipus d’operador, n’hi ha 885 que són productors i 373 que són elaboradors. D’aquesta maner els productors representen el 70% i els elaboradors el 30%.

L’any 2023, s’ha arribat a les 46.846 hectàrees de superfície agrària ecològica, la qual cosa suposa un increment del 10% respecte a l’any anterior.

D’aquest total, 40.226 hectàrees ja tenen l’aval ecològic; 2.131 estan en període de conversió i 4.489 hectàrees són de primer any.

Per illes, destaca l’increment del 12% de Mallorca (4.133 hectàrees noves), i del 8% d’Eivissa (amb 107 hectàrees noves). La superfície agrària ecològica, per tant, ja representa el 20% de la Superfície Agrària Útil de les Illes Balears.

Cultius

Per la seva importància econòmica destaca l’increment del 23,7% de l’olivar ecològic amb 327 hectàrees noves. També destaca el cultiu de la vinya ecològica, que ha crescut un 22% amb 258 hectàrees noves. S’ha d’assenyalar, com a dada extraordinària, que més del 50% del total de tota la vinya sembrada a les Illes Balears ja és de producció ecològica.

En tercer lloc ha crescut el cultiu dels fruits secs ecològics que s’ha incrementat un 17% amb 748 hectàrees noves.

Amb tot, s’ha de remarcar que, en general, tots els tipus de cultius han crescut: fruiters, cítrics, hortícoles, cereals i lleguminoses i pastures i farratges.

Ramaderia: explotacions i caps de bestiar

En el conjunt de les Balears hi ha registrades 321 explotacions ramaderes ecològiques, en total cinc més que l’any 2022, i 47.598 caps de bestiar (un 13% més que l’any passat). En concret, l’any 2023 s’han incorporat 5.639 caps de bestiar nous (1.531 caps d’oví, 3.906 caps d’aviram, 161 caps de boví, 126 caps de porcí, 58 caseres i 52 d’altres).

La indústria agroalimentària

El 2023 hi ha hagut 373 operadors elaboradors. En total, han sumat 405 activitats diferents.

Amb tot, ha destacat l’increment en un 29% del sector de les tafones i envasadores d’oli (passant de 56 a 72 elaboradors). També destaca l’increment en un 11% dels elaboradors dedicats a cellers i embotellat de vins i caves (passant de 45 a 50 elaboradors). Finalment, destaca l’increment d’elaboradors de mel, que ha pujat un 40% (passant de 5 a 7 elaboradors). Aquí cal assenyalar que, per primera vegada, s’ha certificat mel ecològica a Menorca.

Visites i presa de mostres

Com autoritat de control i per tal de poder certificar la producció agrària ecològica feta a les Illes Balears, el CBPAE va fer 1.599 visites de control durant l’any 2023, el que suposa un increment del 10% respecte a l’any anterior.

Per tipus d’operador, el 65% s’han fet a productors (1.041 visites), el 26% a elaboradors (410 visites) i el 9% a comerços (148 visites).

Finalment, durant el 2023 s’han recollit 75 mostres aleatòries entre els operadors inscrits, que s’han enviat al laboratori per cercar traces de residus fitosanitaris i altres productes no autoritzats en producció ecològica. D’aquestes, s’han detectat 10 positius, que han suposat la desqualificació ecològica d’aquests cultius o productes.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt