Ara llegint
El Consell d’Eivissa obri la convocatòria d’ajudes per a la conservació del patrimoni històric

El Consell d’Eivissa obri la convocatòria d’ajudes per a la conservació del patrimoni històric

Ses Feixes del Prat de ses Monges reben una injecció de més de 300.000 euros per a la seva conservació

El Consell d’Eivissa acaba d’obrir el termini per sol·licitar les ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació dels béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2023-2024.

El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni ha informat que l’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 6.000 euros per a petites intervencions de manteniment i de 75.000 euros per a projectes de restauració i, en tot cas, no podrà ser superior al 90 % del pressupost total sol·licitat i previst per executar les obres de manteniment o de recuperació del bé.

L’objectiu de la convocatòria és el de recuperar i conservar el patrimoni històric de l’illa d’Eivissa i col·laborar econòmicament en la realització d’obres de conservació, recuperació i/o manteniment de béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric i cultural de l’illa d’Eivissa

Aquestes ajudes es divideixen en les modalitats següents:

Modalitat A: Ajudes per a la restauració i la conservació i/o el manteniment de béns immobles integrants del patrimoni històric i cultural de l’illa d’Eivissa: Les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, siguin o no propietàries dels immobles o les construccions històriques de l’illa d’Eivissa que necessitin realitzar obres o intervencions per a la seua conservació, recuperació i/o manteniment.

Modalitat B “Apadrina Patrimoni”: Les associacions cíviques, entitats de caràcter cultural, social, entitats dedicades a l’educació a l’illa d’Eivissa sense ànim de lucre, clubs esportius, socials o de majors, colles de ball, associacions de pares i mares d’alumnes, associacions de vesins i altres entitats sense ànim de lucre, com les confraries, legalment constituïts i que desenvolupen la seua activitat a l’illa d’Eivissa.

Modalitat C: Ajudes per a les obres d’adequació de l’entorn immediat i de creació d’infraestructures de protecció del bé o per afavorir l’accés al públic a béns d’interès cultural amb la tipologia de monument, així com la museïtzació d’aquestos béns:Les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, siguin o no propietàries de béns d’interès cultural amb la tipologia de monuments de l’illa d’Eivissa.

Modalitat D: Ajudes per a la conservació, la protecció i la recuperació dels elements arquitectònics originals de ses Feixes del prat de Vila i del prat de ses Monges situades als termes municipals d’Eivissa i de Santa Eulària des Riu, de titularitat privada:Les persones físiques i jurídiques privades, siguin o no propietàries dels immobles o les construccions històriques originals situades a ses Feixes del prat de Vila i del prat de ses Monges situades als termes municipals d’Eivissa i de Santa Eulària des Riu, que necessitin realitzar obres o intervencions per a la seua conservació, protecció i/o recuperació.

Modalitat E “Patrimoni marítim”: Les persones físiques i jurídiques públiques i privades, propietàries i/o posseïdores d’embarcacions tradicionals de l’illa d’Eivissa que necessiten tasques de conservació, recuperació o d’aparell, velam i arboradura i reparacions periòdiques i elèctriques i/o mecàniques

En total, es destina a aquesta convocatòria un import total de 550.000 euros. La quantitat assenyalada es distribueix de la manera següent:

Modalitat A: Per a la restauració i la conservació i/o el manteniment de béns immobles integrants del patrimoni històric i cultural de l’illa d’Eivissa, un import màxim de 200.000 euros, distribuïts de la manera següent:

Per a l’any 2023, el 30 %, és a dir 60.000 euros.
Per a l’any 2024, el 70 %, és a dir 140.000 euros.
L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 40.000 euros i, en tot cas, no podrà ser superior al 90 % del pressupost total sol·licitat i previst per executar les obres de manteniment o de recuperació del bé.

Modalitat B “Apadrina patrimoni”: Per realitzar obres o intervencions menors, un import màxim de 60.000 euros, distribuïts de la manera següent:

Per a l’any 2023, el 30 %, és a dir 18.000 euros.
Per a l’any 2024, el 70 %, és a dir 42.000 euros.
L’import màxim de les ajudes concedides a cada associació o entitat serà de 7.500 euros i en cap cas no podrà superar el 100 % del pressupost total sol·licitat i previst per executar la intervenció sol·licitada.

Modalitat C: Per a les obres d’adequació de l’entorn immediat i de creació d’infraestructures de protecció del bé o per afavorir l’accés al públic a béns d’interès cultural amb la tipologia de monument, així com la museïtzació d’aquestos béns, un import màxim de 40.000 euros, distribuïts de la manera següent:

Per a l’any 2023, el 30 %, és a dir 12.000 euros.
Per a l’any 2024, el 70 %, és a dir 28.000 euros.
L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 40.000 euros i, en tot cas, no podrà ser superior al 90 % del pressupost total sol·licitat i previst per executar les obres objecte de subvenció.

Modalitat D: Ajudes per a la conservació, la protecció i la recuperació dels elements arquitectònics originals de ses Feixes del prat de Vila i del prat de ses Monges situades als termes municipals d’Eivissa i de Santa Eulària des Riu, de titularitat privada, un import màxim de 150.000 euros, distribuïts de la manera següent:

Per a l’any 2023, el 30 %, és a dir 45.000 euros.
Per a l’any 2024, el 70 %, és a dir 105.000 euros.
L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 40.000 euros i, en tot cas, no podrà ser superior al 90 % del pressupost total sol·licitat i previst per executar les obres de manteniment o de recuperació del bé.

Modalitat E “Patrimoni marítim”: Per a la restauració i la conservació i/o el manteniment del patrimoni històric marítim de l’illa d’Eivissa, un import màxim de 100.000 euros, distribuïts de la manera següent:

Per a l’any 2023, el 30 %, és a dir 30.000 euros.
Per a l’any 2024, el 70 %, és a dir 70.000 euros.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt