Ara llegint
La planta d’olis usats de Lloseta disposarà d’energia fotovoltaica per a l’autoconsum

La planta d’olis usats de Lloseta disposarà d’energia fotovoltaica per a l’autoconsum

El Consell de Govern ha declarat avui com a projecte industrial estratègic de les Illes Balears la proposta d’inversió «Projecte de transformació d’olis de motors usats», ubicat al terme municipal de Lloseta, tramitat a través de la Direcció General d’Indústria i Polígons Industrials.

Aquest projecte preveu afegir a la planta de depuració d’olis usats existent una planta fotovoltaica amb una potència de 350 kWp per a autoconsum amb injecció a la xarxa d’excedents. Així mateix, es projecta la implantació d’una planta de generació d’hidrogen per tal de disposar d’energia neta destinada a alimentar el cremador de la cambra de combustió del reactor de la planta de destil·lació d’oli usat de motor, i a la flota de maquinària i camions dotats de motor mixt d’injecció d’hidrogen de l’empresa.

La declaració es realitza amb la condició que el projecte sigui sotmès a avaluació ambiental o integrada en tot allò que la normativa ambiental exigeixi, i queda la seva eficàcia demorada fins al moment que aquesta avaluació sigui favorable. El projecte ha d’incorporar els condicionants que, si escau, imposi l’avaluació ambiental.

De la mateixa manera, al projecte d’execució s’han d’incorporar els condicionants indicats per l’Ajuntament de Lloseta i pel Consell de Mallorca en tot allò que no contradigui els pronunciaments de l’òrgan ambiental.

El Consell de la Indústria de les Illes Balears ha emès informe favorable respecte a aquest projecte, segons ha informat el Govern Balear en un comunicat.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt