Ara llegint
Aprovats els plans especials de protecció civil d’emergències INFOBAL i RADBAL

Aprovats els plans especials de protecció civil d’emergències INFOBAL i RADBAL

El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns el Pla Especial de Protecció Civil d’Emergències per Incendis Forestals (INFOBAL) i el Pla Especial de Protecció Civil enfront d’Emergències Radiològiques a les Illes Balears (RADBAL). D’aquesta manera, el Govern acompleix el seu objectiu de revisar els grans plans de protecció civil aquesta legislatura i aprovar el que faltava. Aquests plans són el Pla Especial enfront del Risc d’Inundacions (INUNBAL), l’INFOBAL i el nou RABDAL.

L’any 2005, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar el primer Pla Especial per Fer Front al Risc d’Incendis Forestals a les Illes Balears (INFOBAL). Des de llavors, la incorporació a l’ordenament jurídic de noves normes de rang autonòmic i estatal, així com l’aparició de nous recursos i capacitats, entre els quals hi ha la Unitat Militar d’Emergències, obliguen a actualitzar els sistemes de resposta i els protocols operatius.

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència del Pla, es dona prioritat i especial atenció a certes infraestructures, equipaments o serveis que es consideren d’especial importància per a la població o poden donar lloc a efectes catastròfics. La seva ubicació respecte a l’incendi forestal afecta la gestió de l’emergència. A més, s’introdueix la perspectiva del canvi climàtic i com aquest afecta el nostre territori i la major vulnerabilitat per patir incendis.

El text, completament consensuat amb el Servei de Gestió Forestal de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, millora la cartografia del risc, afegeix zones i elements d’especial importància des del punt de vista de protecció civil per a la gestió de les emergències a la cartografia aprovada per la Conselleria de Medi Ambient i estableix els municipis que, com a mínim, han de redactar el pla d’actuació local que descriu la directriu bàsica segons criteris objectius de risc d’incendi forestal (són 31 municipis: 21 a Mallorca, 6 a Menorca i 4 a Eivissa).

Cal destacar també, sobre el nou INFOBAL, que es crea un grup tècnic permanent que servirà per millorar la coordinació i la constant revisió de protocols d’actuació comuns. Amb tot, el pròxim 1 de maig, quan s’iniciï la temporada d’alt risc d’incendis, el nou Pla ja estarà vigent. I és que el Pla defineix dues èpoques de perill d’incendis forestals: l’època de perill alt, compresa entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, i l’època de perill baix, de l’1 de gener al 30 d’abril, i entre el 16 d’octubre i el 31 de desembre.

El RADBAL té la finalitat d’establir l’organització i els procediments d’actuació dels recursos i serveis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, d’altres entitats públiques i privades, que siguin necessaris per assegurar una resposta eficaç de les administracions públiques, per protegir la integritat de la vida de les persones, els seus béns i el patrimoni col·lectiu i ambiental davant hipotètics danys en les diferents situacions d’emergència radiològica.

L’àmbit d’aplicació del RADBAL és qualsevol emergència radiològica que es pugui originar com a conseqüència d’activitats o instal·lacions que habitualment utilitzen substàncies nuclears o radioactives; accidents en altres instal·lacions o activitats no previstes en l’apartat anterior o successos excepcionals que tenen l’origen en activitats il·lícites la intenció de les quals és provocar mal a les persones o béns.

Cal recordar que el passat gener de 2022 es va aprovar una actualització de l’INUNBAL, que ja va estar actiu durant la temporada d’alt risc d’inundacions. El nou INUNBAL implica l’adequació de procediments operatius a l’experiència adquirida i a la normativa sectorial que s’ha anat incorporant els darrers anys. Preveu el risc que pateixen les Illes Balears pel fet de tenir un clima mediterrani, amb hiverns suaus i estius molt calorosos i secs, amb unes temperatures extremes atenuades per la proximitat de la mar. Les gotes fredes són freqüents els mesos de tardor, la qual cosa constitueix les inundacions com el principal risc natural del nostre territori, amb danys considerables quan es produeixen. A més a més, el fet de ser un arxipèlag condiciona sobre manera la distribució de mitjans i recursos que s’han de posar a la disposició d’un dispositiu per a la gestió d’emergències derivades de les inundacions.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt