Ara llegint
Oberta la convocatòria de subvencions per pal·liar els efectes de la borrasca Juliette a la Serra

Oberta la convocatòria de subvencions per pal·liar els efectes de la borrasca Juliette a la Serra

Oberta la convocatòria de subvencions per pal·liar els efectes de la borrasca Juliette a la Serra

El Consell de Mallorca a través del Consorci Serra de Tramuntana ha obert la convocatòria d’ajudes per pal·liar els efectes que va ocasionar la borrasca Juliette el passat 27 de febrer a la Serra de Tramuntana. La dotació econòmica d’aquestes ajudes és d’un milió i mig d’euros, dels quals, la meitat són per a explotacions agràries i l’altra meitat per a particulars, entitats sense ànim de lucre i comunitats de béns i de regants. En tots els casos, cal acreditar la propietat del terreny o ser arrendatari i comptar amb l’autorització del propietari per dur a terme les tasques de manteniment. 

Les actuacions que poden subvencionar-se són, d’una banda de caràcter agrícola, per a la conservació i la cura d’arbres fruiters i per a la neteja de terrenys i jardins; i, d’altra banda, per a la reparació i reconstrucció d’elements etnològics i arquitectònics, com poden ser les porxades, els marges, els miradors, els rentadors, els molins o les cases de neu, entre molts d’altres. L’import màxim per a cada sol·licitud -que pot contemplar una o diverses actuacions- és de 25.000€. 

En aquesta convocatòria també s’ha habilitat una línia específica per als immobles catalogats com a Béns d’Interès Cultural (BIC), que ascendeix fins a 50.000€, i que pot presentar-se com una segona sol·licitud addicional.

Les actuacions subvencionables han de realitzar-se en sòl rústic, amb l’única excepció dels espais d’especial interès botànic i dels immobles BIC, que poden estar ubicats en sòl urbà. El Consorci no subvencionarà cap actuació que pugui ser coberta per una pòlissa d’assegurança particular, que suposi una intervenció en edificis fora d’ordenació o en estat ruïnós previ a la borrasca o que tingui com a resultat un canvi substancial de l’element. Tampoc són subvencionables les actuacions en terrenys forestals.

En el cas de les actuacions agrícoles, es preveu pagar 25€ per arbre tractat, que inclou tot el necessari en qüestió de cura, poda, tala, replantació o neteja del terreny adjacent. En el cas de la recuperació de la pedra en sec, s’estipulen 83€m2 en el cas dels marges i de 75€/m2 per a la paret seca, preus que poden augmentar en funció de la dificultat d’accés al terreny. 

A més a més de la documentació bàsica que cal aportar per tramitar la subvenció, molt similar a la resta de convocatòries del Consorci, s’haurà de presentar un reportatge fotogràfic geo-referenciat dels elements a reparar o arbres a mantenir que mostrin l’estat en què van quedar just després de la borrasca i com han quedat després de l’actuació, que per raons d’urgència ja pot haver-se executat. 

El termini per presentar la sol·licitud de subvenció fins al 12 de juny a mitjanit. Es poden presentar als registres oficials i també a través de la seu electrònica del Consorci Serra de Tramuntana: https://cst.sedipualba.es/ 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt