Ara llegint
La recollida d’oli usat: 2.500 tones que passen a l’economia circular

La recollida d’oli usat: 2.500 tones que passen a l’economia circular

El Sistema Integrat de Gestió d’Olis Usats (SIGAUS) va atendre durant 2021 prop de 1.800 establiments generadors d’olis usats distribuïts per 61 municipis de les Illes Balears, als que es varen recuperar 2.514 tones. Després de la recollida i tractament, l’oli usat es torna al mercat com a nous lubricants o combustible, fent possible evitar l’emissió de més de 1.600 tones de CO 2 i estalviar 26 GWh d’energia en un model clar d’economia circular.

A través de SIGAUS es varen recollir l’any passat 2.514 tones brutes d’olis usats (incloent impropis com aigua i altres sediments) repartides entre 1.778 establiments (sent el 57% tallers mecànics) de sectors tan diversos com l’automoció, la indústria, el transport, el comerç o la construcció.

Aquesta generació va ser extremadament dispersa al territori, ja que més de la meitat d’aquests punts productors d’oli usat (un 64%) van generar menys d’una tona de residu, acumulant entre ells només un 21% del total de l’oli usat generat. En total, per recollir tot l’oli usat va caldre efectuar 4.595 operacions de recollida entre 61 municipis balears.

Un cop acabada la vida útil, l’oli industrial es converteix en un residu molt contaminant a causa de la presència de metalls pesants i altres substàncies tòxiques, que pot afectar negativament al nostre entorn i la salut de les persones si no es tracta adequadament. Per això, és fonamental comptar amb un sistema logístic i financer que permeti recollir aquest residu allà on es produeix, encara que sigui en zones allunyades o de difícil accés. Així, gràcies al sistema logístic posat en marxa per SIGAUS, es van recuperar el passat any 376 tones d’oli usat el 27 municipis rurals balears i altres 361 tones a municipis de muntanya.

Cost logístic

El cost logístic de recuperar el residu en aquest tipus de zones és molt elevat, segons expliquen des de SIGAUS, ja que implica llargs desplaçaments poc rendibles, més encara en aquests moments en què la crisi energètica ha elevat tant el preu dels combustibles, per la qual cosa el finançament de la recollida del residu resulta fonamental com a servei ambiental, però també econòmic i social en aquestes zones poc poblades i allunyades dels grans nuclis urbans que, tanmateix, solen comptar amb grans valors naturals.

“El 2021 hem estat testimonis de l’augment dels preus de l’energia i dels combustibles, un increment que en els darrers mesos ha superat el 60%. Atès que cada any cal recórrer milers de quilòmetres per recuperar l’oli usat que es genera a les Illes Balears, és evident com la crisi als preus de l’energia té un fort impacte en els costos de gestió del residu de l’oli industrial”, assenyala Eduardo de Lecea, Director General de SIGAUS. “Perquè aquests vaivens del mercat no impedeixin que la gestió de l’oli usat es dugui a terme, el finançament que aportem per cobrir el dèficit d’aquestes activitats resulta fonamental, perquè sigui viable ambientalment i econòmicament.”

Gran importància va tenir, així mateix, la recollida del residu juntament amb espais protegits, on evitar la contaminació de l’oli usat és imprescindible per evitar un important impacte ambiental.

En els espais protegits

L’any 2021 es van atendre 49 establiments generadors d’aquest residu situats a l’entorn de sis espais protegits balears, entre els quals hi ha parcs naturals, reserves de la biosfera o reserves naturals. En aquests enclavaments s’han recollit en total 70 tones d’oli usat. Com exemple, a la la Serra de Tramuntana es van recollir 5 tones, i 12 tones al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

Un cop recollit, l’oli usat va ser traslladat a centres de transferència per analitzar-los i eliminació de possibles impropis, procés que una vegada completat va resultar en una quantitat neta de olis usats de 2.526 tones, volum finalment tractat per obtenir nous productes, seguint els principis de l’economia circular.

D’aquesta quantitat, més de tres quartes parts, 2.024 tones, van ser destinades a regeneració. Es tracta d’un tractament que permet obtenir noves bases lubricants de l’oli usat i que és el que prioritza la normativa actual. Gràcies al residu regenerat a les Illes Balears durant el passat any va ser possible produir més de 1.200 tones de nous lubricants i estalviar prop de 600.000 barrils de petroli, en comparació a si aquests lubricants s’haguessin produït a partir de la refinació del cru. A més, l’oli usat regenerat també va permetre evitar l’emissió de més de 1.300 tones de CO 2 a l’atmosfera, i la despesa de 26 GWh el que va suposar un altre clar benefici per a el nostre entorn.

La resta de l’oli usat no regenerat va ser valoritzat energèticament mitjançant un altre tractament que permet transformar el residu en un combustible d’ús industrial que sol fer-se servir en forns de cimenteres, papereres o en centrals tèrmiques de generació elèctrica, minimitzant així l’ús del fuel oli o d’altres combustibles provinents del petroli. Aquest tractament també va reportar diversos beneficis al nostre entorn, ja que gràcies a l’oli usat valoritzat energèticament a Illes Balears (502 tones) va ser possible evitar l’emissió de 275 tones de CO 2 a l’atmosfera i estalviar 0,5 GWh denergia.

“L’economia circular de l’oli usat és una realitat possible gràcies a la col·laboració conjunta de empreses adherides, gestors del residu, administracions públiques i ciutadania. Portem 15 anys assegurant la gestió d’aquest residu, per afrontar diferents crisis –d’oferta, de demanda, el Covid i ara els preus energètics–, i seguirem treballant en aquesta línia perquè ni una sola gota d’aquest residu contamini els nostres paisatges”, subratlla el director general de SIGAUS.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt