Ara llegint
Associació de Ramaders de Porc Negre: “La demanda creix i evoluciona cap a una major exigència”

Associació de Ramaders de Porc Negre: “La demanda creix i evoluciona cap a una major exigència”

La conservació d’una raça és un bé social i ambiental. L’any 1995 es va reconèixer oficialment la raça de porc negre mallorquí. Actualment, 62 ramaders mantenen unes 1.300 truges, una xifra molt allunyada dels 50 mil porcs que es sacrificaven als escorxadors de Mallorca durant el segle XIX. Parlam de l’orígen i evolució del porc negre mallorquí, també de la situació actual d’aquesta raça valorada principalment per la qualitat dels seus productes.

Ens ho expliquen Miquel Company, president de l’Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte, i Jaume Jaume, tècnic de l’Institut de recerca i formació agroalimentària de la Conselleria d’Agricultura, entitat que gestiona el programa de Conservació de la raça de Porc Negre. Jaume Jaume també va ser secretari de l’Associació fins l’any 2000.

Pregunta.- Des de quan hi ha constància de l’existència del porc negre a les Illes? 

Resposta.- La presència de porcs a Mallorca coincideix amb els primers pobladors de l’illa. A partir d’aquí, cada civilització humana que ha ocupat la illa -excepte la musulmana- ha incorporat efectius porquins. La constant presió natural del medi i la selecció humana han conformat la raça actual.

P.-Com ha evolucionat la cria de porc negre a Mallorca?

R.-La major importància econòmica i social va ser al segle XIX fins a la primera meitat del XX. En aquells temps a Mallorca sols hi havia porc negre. La exportació s’acostava als 20.000 porcs i es sacrificaven a prop de 50.000 porcs als escorxadors de Mallorca. 

P.-Quan comença la decadència del porc negre a Mallorca i perquè

R.-Va ser a partir dels anys cinquanta del segle passat. Hi varen coincidir tres circumstancies: la pesta porcina, que va fer que els porcs que es morien fossin substituïts per porcs creuats de fora. Aquests porcs s’adaptaven al sistema de intensiu de producció, es a dir, granges i alimentació amb pinsos compostos.  A més, també va influir el canvi d’hàbits de consum, amb la substitució del saïm per l’oli i la major demanda de carns pocs grasses.

“El porc negre aprofita recursos pobres com el llentiscle – el fruit de les mates-  l’olivó de l’ullastre, el fenàs – l’herba de la garriga- les figues, figues de moro, …”

P.-Quines característiques té la raça de porc negre mallorquí? 

R.-Te unes característiques morfològiques ben definides que coincideixen amb les de fa mes de 200 anys: Color negre de la seva pell i pèls, orelles grans i caigudes cap envant, dues mamelles o ganyells a la part baixa del coll, i gran deposició de greix.

A més de la morfologia i la facilitat en posar greix del porc negre mallorquí, aquesta raça té una altíssima qualitat de carn i de greix, però hem de dir que també produeix molt menys que el porc blanc, creix molt menys i les truges tenen menys porcells. El porc negre també aprofita recursos pobres com el llentiscle – el fruit de les mates-  l’olivó de l’ullastre, el fenàs – l’herba de la garriga- les figues, figues de moro, …

P.-Per què és important conservar-la?

R.- Hi ha molts de motius per conservar les races autòctones com el porc negre mallorquí. Hi ha motius científics, per exemple les possibilitats de recerca en genética, qualitat de la carn, qualitat del greix,… Motius ramaders com el manteniment del sistema extensiu de produccio associat a la raça; motius culturals, com el valor dels coneixements que hi ha sobre la raça…. 

“El porc negre continua en perill d’extinció, però es manté gràcies a la seva utilització per a l’elaboració de productes de qualitat”

P.-Quan va ser reconeguda com a raça autòctona i que va suposar aquest reconeixement? 

R.-El primer reconeixement oficial va ser l’any 1995. Va ser una gran eina perque així la raça tenia “papers”, es reconeixia legalment la raça i l’obligació de conservar-la. Això va contribuir a la creació de la IGP de Sobrassada de Porc Negre, dins la IGP de la Sobrassada de Mallorca. 

P.-Quina és la situació actual del porc negre? 

R.-Continua en perill d’extinció, però es manté gràcies a la seva utilització per a l’elaboració de productes de qualitat.  La FAO a l’any 2000 va posar el porc negre com un exemple de conservació per utilització. 

P.-Quines són les principals actuacions del Govern per a la promoció i conservació del porc negre? 

R.-Promou l’aplicació d’un programa de lluita i control sanitari a través de l’Agrupació de Defensa Sanitària (ADS) del porc negre mallorquí,  al temps que gestiona el llibre genealògic de la raça, que ve a ser el seu registre civil, i fomenta diferents actuacions que desenvolupa l’Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte.

P.-Quan es crea l’Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte i quines són les seves funcions? 

R.-A finals dels anys 80 els ramaders concienciats en la conservació de la raça comencen a organitzar-se i l’any 1990 es registra oficialmente l’associació. Les seves feines son la representació i defensa dels interessos dels associats, la millora de la comercializació dels productes de la raça i la seva conservació.

P.-Quants de ramaders hi ha associats?

R.- Un total de 62 ramaders que mantenen més de 1300 truges.

P.-Quines demandes es fan des de l’associació?

R.-La flexibilització de les exigències administratives, que pensam que han de tenir en compte les dificultats de control típiques de la producció extensiva. També demanam el reforç de la comercialització i un major coneixement de la raça. 

“Fa un any que pràcticament els preu del porc negre no s’han mogut. A partir de la pròxima temporada s’haurà de plantejar una pujada perquè el pagès no perdi doblers”

P.-Com afecta als ramaders la pujada de preus generalitzada?

R.-Incrementa els seus costos de producció, el que fa més inviables les seves explotacions ramaderes i posa en perill els beneficis ambientals i socials que genera la seva producció, pero que ningú paga. Per una societat tenir una raça en conservació és un bé, però ningú paga per això. 

Pel que fa al preu de venda, fa un any que pràcticament els preu del porc negre no s’han mogut. A partir de la pròxima temporada s’haurà de plantejar una pujada perquè el pagès no perdi doblers. 

P.-Quines són les sortides comercials del porc negre? 

R.- A nivell ramader, el porc engreixat per fer sobrassada i la porcella són les principals. De cada vegada hi ha més demanda de distintes peces de carn.

P.-El consumidor valora el porc negre o encara hi ha molta feina a fer en la difusió d’aquesta raça?

R.- Hi ha una part del consum, la que coneix i ha tastat els seus productes, que ho valora. El porc negre té un avantatge, es coneix en el gust.

P.-Còm han anat les vendes aquest Nadal? Com evoluciona la demanda? 

R.-Han anat be, s’han acabat les porcelles. La demanda creix i evoluciona cap a una major exigència. De cada vegada es demanen no només productes de més qualitat, sinó una qualitat del servei: en la presentació, en la distribució, en l’adaptació al client. 

P.-Com a ramaders, quins serien els vostres objectius pel futur?

R.-Incrementar la presencia del porc negre mallorquí, tant en el consum illenc com a fora, de tal manera que no suposi la pèrdues pels ramaders. Aconseguir que la gent d’aquí i de fora conegui el producte, però sobretot que no sigui per un preu inferior als costos de producció. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt