Ara llegint
Oberta la convocatòria d’ajuts per al foment de l’eficiència energètica en el subministrament i tractament d’aigua

Oberta la convocatòria d’ajuts per al foment de l’eficiència energètica en el subministrament i tractament d’aigua

La Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, va obrir aquest divendres dia 23 de desembre, i fins al 30 de juny de 2023, la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica i/o instal·lacions de generació elèctrica renovable per a entitats locals i empreses de subministrament i tractament de l’aigua, dins les actuacions previstes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU). 

Aquests ajuts es troben en el marc del Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB) que, dins del programa 3, té una dotació total de 70 milions d’euros dels quals 25 milions van destinats a aquesta convocatòria pública, que quedarien distribuïts de forma anual de la manera següent: 5 milions per a l’any 2023 i 10 milions per a l’any 2024 i per a l’any 2025. L’objecte de la convocatòria és fomentar l’eficiència energètica i/o instal·lacions de generació elèctrica renovable per a administracions públiques i empreses que gestionen depuradores, dessaladores i subministraments d’aigua. Les sol·licituds s’han de presentar exclusivament de forma telemàtica a través del tràmit d’aquest enllaç: https://bit.ly/3GiVurP

En paraules del vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Juan Pedro Yllanes, «les administracions han d’exercir un paper exemplar i són clau per aconseguir una transició energètica sostenible. Per això, amb aquesta nova convocatòria, volem augmentar l’eficiència energètica, especialment dels grans consumidors d’energia del cicle de l’aigua, per reduir el consum d’aquestes instal·lacions, ja que el canvi climàtic tindrà un impacte en diversos sectors i infraestructures, com per exemple un augment de la tensió dels recursos hídrics disponibles». 

Per la seva banda, el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha valorat que «la millora de la gestió de totes les fases del cicle de l’aigua va lligada necessàriament a una millora de l’eficiència en el consum d’energia que fa i, per tant, la implantació d’energies renovables en els seus processos. Es preveu la instal·lació al voltant de 30 MWp pera  autoconsum, ja sigui in situ o a través de xarxa, solucions d’emmagatzematge i actuacions en matèria d’eficiència energètica per reduir el consum al voltant de 15 instal·lacions. També es pretén donar suport al finançament d’un sistema de bateries en el cicle de l’aigua per a autoconsum en els embassaments i per emmagatzemar energia hidràulica».

Beneficiaris i programes d’actuació

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les entitats locals encarregades de gestionar les seves instal·lacions e infraestructures relacionades amb el cicle de l’aigua, així com les empreses públiques o privades que duguin a terme activitats relacionades amb el cicle de l’aigua, en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En cas que el beneficiari sigui una administració pública i es consideri que té activitat econòmica per la qual ofereixi béns i/o serveis en el mercat, el tipus d’empresa ve determinat pel nombre de treballadors, és a dir: petita empresa, menys de 50 treballadors;  mitjana empresa, igual o superior a 50 treballadors i menys de 250 treballadors;  gran empresa, igual o més de 250 treballadors. Quan el beneficiari de l’ajut sigui una entitat local, adquireix la condició d’entitat executora. Els beneficiaris han de destinar l’import íntegre de l’ajut que rebin al pagament de les actuacions subvencionables corresponents.

Val a dir que per a aquesta línia d’ajuts hi ha quatre programes d’incentius subvencionables:

El Programa d’Incentius 1 està enfocat a la realització d’instal·lacions d’autoconsum elèctric, amb fonts d’energia renovable, que donin servei a infraestructures o instal·lacions relacionades amb el cicle de l’aigua. Les actuacions subvencionables per aquest programa són per fer inversions en noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia fotovoltaica de potència de pic fins a 5 MWp i/o eòlica de potència instal·lada fins a 1 MW, i que s’ubiquin, tant la instal·lació de producció com les instal·lacions de consum associades, dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

El Programa d’Incentius 2 està centrat en el sistema de bateries d’emmagatzematge d’ió liti per a autoconsum que donin servei a infraestructures o instal·lacions relacionades amb el cicle de l’aigua. En són subvencionables les actuacions destinades a inversions en nous sistemes d’emmagatzematge d’ió liti, de capacitat fins a 5.000 kW h situades aigües avall dels equips de mesura i on s’ubiquin tant la instal·lació de producció com les instal·lacions de consum associades dins l’àmbit territorial de les Illes Balears. En aquest programa també són subvencionables les bateries procedents de la reutilització de bateries de vehicle elèctric (segona vida de bateries).

El Programa d’Incentius 3 relatiu acentrals hidroelèctriques connectades a la xarxa de distribució i/o transport de fins a 5 MW de potència instal·lada, que aportin una capacitat d’emmagatzematge d’energia per bombeig. Les actuacions subvencionables del  programa són les centrals hidroelèctriques connectades a la xarxa de distribució i/o transport de fins a 5 MW de potència instal·lada, que aportin una capacitat d’emmagatzematge d’energia per bombeig.

Finalment, el programa d’incentius 4 és per a la realització d’actuacions d’eficiència energètica associades a infraestructures o instal·lacions associades amb el cicle de l’aigua que aconsegueixin i justifiquin una reducció del consum d’energia final del 30 % respecte a la situació inicial. Les actuacions subvencionables estan destinades a aquelles centrades en eficiència energètica associades a infraestructures o instal·lacions associades amb el cicle de l’aigua que aconsegueixin i justifiquin una reducció del consum d’energia final del 30 % respecte a la situació d’inici.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt