Ara llegint
El GOB al·lega contra la planta de compostatge orgànic prevista a Llucmajor

El GOB al·lega contra la planta de compostatge orgànic prevista a Llucmajor

Planta compostatge Llucmajor GOB

El GOB ha presentat al·legacions a l’anunci  d’aprovació inicial de la Planta de Compostatge per a la fracció FORM recollida selectivament, Planta de Llucmajor, i projectes complementaris de la planta fotovoltaica i de la línia de mitja tensió, i la relació concreta i individualitzada dels següens bens i drets afectats del terme municipal de Llucmajor.

El projecte inclòs el en Pla estratègic “Tanca el cercle” del Consell de Mallorca preveu 5 plantes distribuïdes arreu de l’illa, essent la Planta de Llucmajor la més gran de les previstes. Per una banda, el grup ecologista s’oposa al model centralitzat en grans instal·lacions, afirmen que “els costos de les grans instal·lacions associades a la gestió a través al servei públic obligatori insularitzat, no estan en absolut justificades”.

Per això, defensen una gestió de la FORM ( la fracció orgànica dels residus municipals: restes de menjar i restes vegetals de petit tamany) a través d’instal·lacions hiperdescentralitzades, implementant solucions mitxes de compostatge tradicional, domèstic, comunitari i agrocompostatge, fora del servei públic vinculat a TIRME. “Serien molt més eficients en termes econòmics, reperecutirien en l’economia el desenvolupament local i evitaria el transport implícit a la gestió centralitzada, que en aquests cas no només és de residus i compost, sinó també d’ingents quantitats d’aigua necessària pel funcionament de les plantes i que ara mateix no està en absolut garantit al projecte.”

Des del GOB, reiteren que la FORM és una de les grans assignatures pendents de l’optimització, eficiència i sostenibilitat de la gestió de residus. Actualment, afirmen, només es recullen selectivament al voltant d’un 10% dels biorresidus generats a l’illa de Mallorca (percentatge que es va incrementant) i més d’un 40% de la bossa tipus de l’Illa està formada per biorresidu potencialment reciclable. I per altra banda, la Llei 7/2022 estableix uns objectius de reciclatge per als residus municipals d’un 55% el 2025 i un 60% el 2030.

Per tant, el GOB defensa que “un plantejament hiperdistribuït i fora del condicionant permanent del servei públic insularitzat gestionat per TIRME (amb contracte fins 2041), seria un plantejament molt més òptim a escala insular per a la gestió de la FORM i permetria la dinamització de les economies locals i la gestió eficient i de sentit comú d’aquesta fracció convertida en un producte fertilitzant, en un escenari també d’augment de preus de fertilitzants produits a partir de combustibles fòssils, no orgànics, a nivell global.”

El GOB també s’oposa a la ubicación per l’entorn i l’accés, a més de destacar que es tracta d’una parcel·la sense dotació eléctrica ni recursos hídrics. Podeu consultar el comunicat complet a la web gobmallorca.com.

Per tot això dels del GOB demanen “per una banda la no necessitat de modificació del contracte amb TIRME, i per l’altra l’anàlisi de les alternatives hiperdescentralitzades que s’han deixat fora de qualsevol anàlisi d’alternatives tant de gestió, com de millor tecnologia disponible, com d’alternatives d’ubicació que no requeririen la transformació d’aquesta gran quantitat de sòl, i els costos d’implantació i operativitat desmesurats que implica l’actual proposta de planta de compostage de Llucmajor”.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt