Ara llegint
Joan Simonet augmenta un 18’7% del pressupost de la seva àrea “per millorar la rendibilitat de les explotacions”

Joan Simonet augmenta un 18’7% del pressupost de la seva àrea “per millorar la rendibilitat de les explotacions”

El conseller Joan Simonet, al Consell Europeu de Ministres d'Agricultura

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural i els ens públics que en depenen -FOGAIBA, IRFAP, IBANAT i COFIB- gestionarà un total de 152,2 milions d’euros l’any 2024, un 18,7% més que el que va gestionar el 2023, segons han donat a conèixer avui des del Govern Balear.

El pressupost ordinari de la Conselleria també augmenta i ho fa gairebé un 10,73%, passant dels 114.839.000 euros als 127.159.000 euros. El FOGAIBA, l’ens instrumental encarregat de pagar els ajuts al sector, gestionarà, a més, 101.429.159 euros, 1,5 milions d’euros més que el 2023; l’IRFAP, 12 milions d’euros, 4 milions més que el 2023; l’IBANAT 25 milions d’euros i el COFIB, 1,92 milions. Es tracta d’uns comptes pensats per dotar el sector de les eines necessàries per millorar la seva rendibilitat, així com gestionar de manera eficient els espais naturals i fer més feina quant a la prevenció d’incendis.

Segons el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, «aquest pressupost demostra la implicació d’aquest Govern en el suport al sector primari, entès en la seva màxima amplitud possible, no tan sols centrat en la producció agrària, pesquera i ramadera, sinó en la gestió dels espais naturals i la protecció dels nostres boscos». «A més, incrementam partides econòmiques clau que ens ajudaran a afavorir la rendibilitat de les explotacions agràries i la millora de la gestió i l’ús públic dels espais naturals», ha assenyalat el conseller.

Simonet ha volgut recordar, en aquest sentit, que aquest pressupost uneix Agricultura, Ramaderia i Pesca amb una Direcció General «tan important» com és la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal. «Per això, hem pensat en un pressupost que ens permetrà garantir una gestió transversal i completa».

Agricultura i ramaderia

Per àrees, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural comptarà amb 51,73 milions d’euros. Al detall, es contempla una partida de 541.488 euros, destinats a la millora dels escorxadors de les Balears, així com 1,4 milions d’euros per arrancar el Pla Estratègic de Ramaderia, que es podrà veure incrementat en 4 milions més amb els fons provinents de l’ITS. D’altra banda, són també fonamentals el més d’1 milió d’euros destinats a sanitat vegetal, per al control de plagues i, sobretot, en la lluita contra la xylella fastidiosa i la partida destinada al desenvolupament de l’estratègia de l’agricultura ecològica «per tal d’assolir els reptes que ens marca la política europea en aquesta legislatura», ha explicat Simonet. A més, i com a novetat, aquest pressupost conté també una partida de 450.000 euros per fer feina en la comissió d’adaptació al canvi climàtic.

En matèria de desenvolupament rural, es destinaran 6,2 milions d’euros per a regadius, enfront dels 4,5 milions d’euros del 2023, on destaquen els 3.700.000 euros destinats al projecte de regadiu amb aigües regenerades que es desenvoluparà a Menorca.

Pesca

Pel que fa a la Direcció General de Pesca, compta amb un pressupost de 2.787.267 euros, que es podrà veure augmentat amb 1 milió d’euros més de fons ITS, un augment que es destinarà, principalment, a l’adquisició de dues embarcacions per a la vigilància; per la compra de drons i altres mitjans per la vigilància de les reserves marines i a la rampa de Formentera. A més, dins el pressupost ordinari d’aquesta Direcció General està previst una inversió de 179.552,77 euros pel cens visual de peixos vulnerables, així com 149.500 euros per la gestió i protecció dels recursos marins. També s’ha inclòs una partida de 250.000 euros per al seguiment dels plans de gestió i pesca recreativa amb la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

Amb relació a la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, el pressupost se situa en els 1,42 milions d’euros. Aquest departament destinarà quasi mig milió d’euros per desenvolupar l’estratègia de promoció de producte local. A més, es pretén dotar aquesta Direcció amb 1,5 milions d’euros més provinents de l’impost de turisme sostenible per executar noves actuacions, que es consensuaran amb els agents implicats. Dins el pressupost ordinari s’inclou també el foment de la qualitat diferenciada, el control de la cadena alimentària i la lluita contra el frau agroalimentari.

FOGAIBA

Aquest 2024, el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) gestionarà un total 101 milions d’euros, 1,57 milions més que el 2023, dels quals 90.686.959 euros són fons que es destinaran a ajudes. L’aportació de la CAIB és d’uns 30 milions d’euros, 800.000 euros més que el 2023, el que demostra el compromís de la comunitat amb l’impuls del sector primari i agroalimentari de les Balears. La resta del pressupost són fons del Ministeri (2,5 milions d’euros) i, sobretot, de la Unió Europea (58M €). Per programes, les ajudes al sector pesquer suposen més de 3 milions d’euros (Fons Europeu Marítim, Pesquer i de l’Aqüicultura més ajudes de l’Estat al sector); les de l’Organització Comuna de Mercats (OCM), 4,1 milions d’euros; les ajudes de la PAC, fins a 37 milions d’euros i les del Programa de Desenvolupament Rural (PEPAC) sumen 26,2 milions d’euros. A més a més, es calcula que es podrà disposar d’uns 20 milions d’euros de romanents. «Tots aquests fons es traduiran en ajudes que es permetran continuar donant suport, entre altres, al sector lleter de les Balears en funció del pactat a la taula convocada amb els ramaders de llet, així com ens ajudarà en la feina de diversificació de l’activitat agrària, donant impuls a l’agricultura ecològica, així com la convocatòria d’ajudes pels marges i la neteja forestal», ha apuntat el conseller Simonet.

Pel que fa a l’IRFAP (Institut de Recerca i Formació de l’activitat Agrària i Pesquera), comptarà aquest 2024 amb 12,05 milions d’euros, enfront dels 8,45 milions de l’any 2023, un augment motivat perquè, en paraules del conseller Joan Simonet, «tenim prevista la construcció d’un nou edifici a Son Ferriol que acollirà els nous laboratoris oficials de Sanitat animal, de Lactologia i de Sanitat vegetal». Durant el 2024, l’IRFAP també elaborarà i executarà l’Estratègia Balear de Millora del coneixement agrari, amb l’objectiu d’afrontar els diferents reptes socials, econòmics, ambientals i cientificotècnics del sector agrari balear, en l’actual context de canvi climàtic. En aquest sentit, amb fons ITS, es pretén fer real un centre experimental agrari de referència a les Illes Balears, mitjançant l’adquisició d’una finca agrícola per desenvolupar assajos agronòmics experimentals, «amb l’objectiu de generar coneixement, posar-lo a disposició del sector, i que el sector incorpori aquest coneixement a les seves explotacions per ser més competitius i, sobretot, per ser rendibles» ha indicat el conseller Joan Simonet.

Medi Natural i Gestió Forestal

La Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal comptarà, el 2024, amb 55,5 milions d’euros, un augment de 6 milions d’euros respecte a l’any passat. Aquest notable increment es destinarà principalment al control de les plagues i malalties forestals i als serveis d’extinció d’incendis forestals, amb la renovació i millora del contracte dels mitjans aeris. Cal recordar que també està previst com a millora de la gestió dels espais naturals protegits, l’inici de la redacció dels Plans d’Ús i Gestió dels Espais Naturals (PRUG), que actualment no estan vigents o que ni tan sols existien, i la modificació dels Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) que necessiten una actualització; a més, s’iniciarà també la redacció dels projectes tècnics per poder construir, rehabilitar i millorar els diferents centres d’interpretació dels espais naturals protegits. A més, caldrà afegir entorn de 500.000 euros dels fons ITS per aquesta actualització. «Està previst també adquirir noves finques per incorporar-les a la xarxa d’espais d’ús públic de les Balears», ha incidit el conseller Joan Simonet.

Al detall, quant al Servei de Sanitat Forestal, augmenta el pressupost quasi 3 milions d’euros (2.869.000 euros), en part per la partida destinada al tractament aeri de la processionària del pi a Eivissa. A més, la partida destinada a la lluita i control de plagues, entre elles, del banyarriquer, es veurà també reforçada amb fons ITS.

El COFIB

Per altra banda, del pressupost total per al Servei de Protecció d’espècies, de 2.851.821 euros, el Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) comptarà amb un pressupost d’1,92 milions que es destinarà principalment a les actuacions de recuperació d’espècies silvestres i al control i erradicació d’espècies invasores.

Quant a gestió forestal i protecció del sol, s’incrementa el pressupost en 1,5 milions d’euros fins a arribar als 8.371.332 euros, motivats per la partida destinada a la contractació dels serveis aeris contra incendis forestals, que augmenta a 5.520.841 euros. Amb aquests recursos, segons ha explicat Simonet, la Conselleria vol «demostrar el seu compromís amb la gestió forestal als nostres boscos».

El servei de Projectes d’espais naturals suma un total de 3.874.000 euros que permetrà executar totes les inversions del fons de resiliència, destinades sobretot a les actuacions dins el Parc Nacional de Cabrera. Cal destacar també la partida de gestió dels espais naturals protegits, que compta amb un total de 8.160.963 euros.

Per concloure, les partides dedicades a qualitat i educació ambiental comptaran aquest any amb un total d’1.204.000 euros.

Institut Balear de la Natura

Pel que atany a l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) comptarà aquest 2024 amb un pressupost d’uns 25 milions d’euros, 668.000 euros més que enguany. A més, cal sumar una previsió de fons provinents de l’ITS per la millora dels mitjans materials.Entre les actuacions més destacades previstes per l’IBANAT, hi figuren els 552.861 euros dedicats al servei de vigilància i assistència al fondeig per a la conservació de la posidònia i 1.050.000 euros per a la renovació de flota finançat amb fons Europeus.
Les despeses de personal previstes per 2024 són de 18.979.505 euros, és a dir, 293.000 euros més que el 2023. Aquesta dotació és essencial per poder dur a terme amb garanties la campanya contra els incendis forestals i les tasques necessàries de prevenció d’incendis, a part, òbviament, de la resta de tasques pròpies de l’ens.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt