Ara llegint
Nou servei de l’IMAS per a les famílies amb joves en risc d’entre 13 a 18 anys

Nou servei de l’IMAS per a les famílies amb joves en risc d’entre 13 a 18 anys

Treballar amb les famílies per ajudar-les a millorar la seva convivència i garantir el benestar dels adolescents en el si de la seva família és la principal prioritat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), el qual ha concertat per primera vegada un Servei d’Intervenció en Crisi per a Persones Menors d’Edat entre 13 i 18 anys, que durà a terme l’Associació CAIF (Centre d’Atenció Integral a la Família) per un període de dos anys, prorrogable dos anys més.

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, ha explicat que «continuam apostant pels serveis especialitzats que aportin solucions reals a les necessitats de la ciutadania. Amb aquest nou programa, oferirem una atenció immediata per a famílies amb adolescents a càrrec seu, amb l’objectiu de millorar situacions que posin en perill la integritat del nucli familiar i amb la finalitat que puguin conviure en normalitat».  

L’IMAS ha concertat 45 places amb l’Associació CAIF, a les quals hi podrà accedir qualsevol adolescent de Mallorca que ho requereixi, independentment de si té o no qualque mesura de protecció. En aquest sentit, les famílies que ho considerin oportú poden dirigir-se directament a l’IMAS per demanar ajuda si l’adolescent que tenen a càrrec seu es troba en risc moderat de desprotecció provocat per una crisi relacional puntual.

La directora insular d’Infància i Família, Maria de los Ángeles Fernández Valiente, ha destacat que «la predisposició de les famílies és molt important perquè aquest servei sigui profitós, ja que treballarem tant amb l’adolescent com amb els seus familiars més directes per ajudar-los a desenvolupar uns patrons de comportament i de relacions més positives en el nucli familiar».

Els professionals de l’Àrea d’Infància i Família de l’IMAS valoraran cada situació i derivaran a l’Associació CAIF els casos que requereixin el nou recurs. Per a cada un d’ells, s’elaborarà un pla específic, que inclourà dos tipus d’intervencions:

– Enfocades als adolescents: suport en el seu procés de maduració social i personal; capacitació per prevenir comportaments de risc i/o problemàtics; promoció d’actituds responsables per a la seva pròpia salut en sentit ampli (benestar emocional, social i psicològic); informació en prevenció de conductes addictives; abordatge de situacions estressants; i aprenentatge en actituds d’autocontrol i presa de decisions.

– Enfocades als pares, mares o tutors legals: assessorament i capacitació per prevenir conductes disruptives, addictives i altres alteracions de conducta; desenvolupament d’estratègies per a la gestió i l’abordatge de situacions d’estrès; aprenentatge en actituds d’autocontrol i diàleg; foment i increment de les habilitats socials i personals; estabilització de les relacions familiars; foment del suport comunitari i la integració social.

Entre les principals característiques de les famílies objecte d’aquest servei, destaquen:

– Els seus fills o filles es troben en situació de crisi d’adolescència amb risc de provocar una ruptura familiar.
– La possible existència de maltractaments episòdics i puntuals derivats de la situació de crisi.
– La pèrdua de control parental amb una temporalitat màxima de tres mesos.
– El desbordament familiar i manca de funcionalitat dels seus recursos propis.
– La violència de gènere.
– Els maltractaments lleus i altres situacions que puguin beneficiar-se del servei.

A més de les famílies que ho sol·licitin, l’IMAS també pot considerar que han de participar  en aquest programa els adolescents que durant el cap de setmana ingressin d’urgència a un servei de primera acollida residencial i es comprovi que el problema és puntual però sigui necessari realitzar una intervenció professional urgent i puntual abans del retorn a casa seva.

Aquest Servei d’Intervenció en Crisi que ha posat en marxa l’IMAS compta amb un equip de, com a mínim, quatre persones: un educador social i un psicòleg a jornada completa, i un director i un treballador social a mitja jornada.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt