Ara llegint
El raor i el calamar, les espècies més pescades pels recreatius d’embarcació a les Balears

El raor i el calamar, les espècies més pescades pels recreatius d’embarcació a les Balears

La Direcció General de Pesca i Medi Marí, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha publicat els primers resultats del ‘Diari de Pesca Recreativa’, una aplicació per a mòbil, creada el 2018, en la que els pescadors recreatius d’embarcació declaren les seves captures a les reserves marines. Les dades publicades recullen la informació declarada entre els anys 2019 i 2021, i conclouen que la modalitat més practicada en aquests espais és el roquer (31%), seguida de la fluixa (19%), els calamars (17%), els serrans (16%) i els raors (13%). La modalitat del curricà de fons és la menys freqüent (4%) a causa, en part, de la prohibició d’aquesta modalitat en algunes reserves marines.

Les declaracions dels pescadors han reportat un total de 54 espècies de peixos i 3 cefalòpodes. En nombre, les espècies més abundants són el raor (25%), la vaca (20%) i el serrà (18%). En captures en pes, les més abundants són el raor (18%), el calamar (13%), la vaca (12%) i el serrà (12%). La pesca del calamar és de cada vegada més important i les seves captures només són superades pel raor.

Respecte a les modalitats de pesca, l’espècie més abundant del ‘roquer’ és la vaca (38%) però també destaca el serrà amb un 17%. La bacoreta (22%) i l’espet (10%) són les espècies més abundants de la modalitat ‘fluixa’. En la modalitat ‘raors’, l’espècie més abundants és el raor (69,70%), seguida del pedaç (20,10%) i l’aranya monja (5,57%). En la modalitat ‘serrans’, la major part de les peces capturades (68,5%) són serrans, però també s’han declarat captures de vaques, cànteres i aranyes, entre altres captures. Finalment, en la modalitat de ‘calamars’, el 95,5% són calamars i la resta, sípies.

Per mesos, al setembre la modalitat més practicada és la ‘pesca del raor’ mentre que la ‘fluixa’ es practica entre juny i novembre, i entre novembre i febrer els ‘calamars’ és la modalitat més habitual.

La declaració de les captures és obligatòria pels recreatius d’embarcació a totes les reserves marines de les Illes Balears i es pot fer a través de l’aplicació per a mòbils o en paper. També l’han de fer els pescadors submarins a les reserves on aquesta modalitat encara es pot practicar. La recopilació d’aquestes dades permet també implicar la pesca recreativa en la gestió dels recursos marins de les Balears. La normativa europea preveu que, en un futur no molt llunyà, aquesta declaració es faci extensiva a totes les aigües de les Balears.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt